Verdidebatt

Bleieskiftarbeideren Martin Luther

UNDERORDNINGSTEOLOGI: Hadde Martin Luther kunnet følge den pågående debatten om kvinnens plass som mannens underordnede, hadde han ristet oppgitt på hodet.

Etter mange års ekteskap med feministen Katharina von Bora, mente Martin Luther nemlig at menn og kvinner skulle være likestilte. «Innsikt kan aldri oppnås bare gjennom teori, den forutsetter også praktisk erfaring», uttalte Luther i sin tid. Han skammet seg ikke over å revurdere sine meninger i takt med praktiske og til tider dyrkjøpte erfaringer.

Live Bressendorf Lindseth, forfatter av boka «Katharina von Bora – feminist i reformasjonens episenter»

Bleieskiftarbeider

Katharina var en viljesterk, uavhengig, proaktiv, frittalende og ressurssterk kvinne som trosset samtidens klaustrofobiske kvinneideal. Hun nektet å underkaste seg og tok det nærmest som en selvfølge at hun skulle være likestilt med sin mann. Det falt datidens protestanter svært tungt for brystet, men det verste var at reformatoren med årene ble med på notene og utviklet altfor radikale holdninger.

Luther hadde for så vidt tidlig fordømt familier som tvangsplasserte små jenter i klostre, og forsvart kvinners rett til selv å velge sin framtid. Han hadde også forkynt at kvinner selv måtte få lese Bibelen, hvilket naturligvis krevde at alle jenter måtte lære å lese og skrive.

Fortsatt diskuterer enkelte i lutherske miljøer om kvinner skal underordnes menn, til tross for at Luther forkastet et slikt syn for 500 år siden

—  Live Bressendorf Lindseth

Men da Luther bevegde seg inn på «kvinnenes enemerker», oppsto det uro blant hans tilhengere. For eksempel benket han seg ved Katharinas side og holdt henne i hånden da hun nedkom med sin førstefødte, vel vitende om at han brøt et gammelt, strengt tabu. En ektemann risikerte i verste fall dødsstraff dersom han overvar en fødsel. Men Luther stoppet ikke der. Til menns gru og kvinners forbløffelse, hevdet han at ingen kristen mann skulle innbille seg at bare kona hadde ansvaret for å skifte bæsjebleier og stå opp om natten når barnet skrek. Selv hjalp han gjerne til. Også med vask av bleier hvis det knep.

Luthers testamente

I deres likestilte ekteskap var det ikke fritt for at de to kunne barke i hop. Men stormen løyet raskt, og Luther fleipet krangelen bort: «Hvor godt det er, så lenge ektefolk går sammen til bord og seng! Om de knurrer og murrer iblant, kan det ikke skade; det går ikke alltid etter en snor i ekteskapet.» Og visst fantes det forsonende drivkrefter. Sex var en av dem, den bar kimen i seg til nærhet og lidenskap, forutsatt at den bidro til gjensidig glede. For det holdt ikke å fokusere ensidig på mannens lyst, også kvinnen skulle tilfredsstilles, hevdet Luther, i motsatt fall hadde hun krav på skilsmisse.

Luther hadde dyp respekt for sin kone og stor beundring for hennes organisasjonstalent, forretningsdrift og eiendomsutvikling. Han skjulte aldri at hun hadde bedre økonomisk sans enn ham. Og han så slett ingen grunn til at hun bare skulle ha begrensede juridiske og økonomiske rettigheter, selv om datiden krevde at kvinner måtte representeres av en mann både når forretningsavtaler skulle inngås, og når de møtte i retten.

Luthers progressive holdninger til kvinner opprørte og skremte hans tilhengere, og de gjorde alt de kunne for å dysse dem ned etter hans død

—  Live Bressendorf Lindseth

Dette oppsiktsvekkende standpunktet demonstrerte Luther ettertrykkelig da han satte opp sitt testamente til fordel for Katharina 6. januar 1542. Ifølge sachsisk lov hadde en enke kun rett til Leibgedinge (bruksrett til eiendom), og det skulle oppnevnes verge for henne og umyndige barn. Et klart brudd på det fjerde bud, fastslo Luther, fordi en mor var best skikket til å ta vare på sine barn. Og han la forraktfullt til at loven resulterte i at enker bare sto igjen med en stol og et skjørt etter et langt ekteskap.

400 år forut for sin tid

Tanken på at Katharina måtte underkaste seg en mannlig formynder som enke, bød Luther imot, for Katharina måtte stå fritt og være uavhengig. Følgelig testamenterte han alt til henne som sin enearving, og han oppnevnte henne som barnas formynder.

Da testamentet ble kjent, begynte det straks å sirkulere rykter om at Luther var blitt en tusseladd, for dette gikk da virkelig over alle støvleskaft. Og etter hans død startet motoffensiven for fullt. En domstol kjente testamentet ugyldig. Noe annet ville ha rokket faretruende ved datidens maktstruktur. Og kjønnsrollemønster. Utrolig nok ble den sachsiske loven mer eller mindre opprettholdt i tysk arverett helt fram til midten av forrige århundre. Luther var med andre ord 400 år forut for sin tid!

Luthers progressive holdninger til kvinner opprørte og skremte hans tilhengere, og de gjorde alt de kunne for å dysse dem ned etter hans død. At de til en viss grad lykkes, ser vi i dag. Fortsatt diskuterer enkelte i lutherske miljøer om kvinner skal underordnes menn, til tross for at Martin Luther forkastet et slikt syn for 500 år siden!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt