Verdidebatt

NLM-medlemmene fortjener bedre svar

MISJONSSAMBANDET: Hovedstyreformann Raymond Bjuland skriver om viktigheten av en åpen og transparent organisasjonskultur. Men svarene vi har fått til nå gjør ingen klokere.

OVERSKUDD: Det gikk bedre for Misjonssambandet i koronaåret 2020 enn organisasjonen fryktet på vårparten i fjor. Foto: Stein Gudvangen, KPK.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt