Verdidebatt

Riksadvokaten kan ta grep

SIAN: I sine taler har Sian kalt muslimer for voldsaper, psykopater, terrorister, barbarer og rabies-infiserte hunder. Nå må riksadvokaten ta initiativ til en etterforskning av Sians virksomhet. Det er statens ansvar å forhindre rasediskriminering.

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) har de siste årene holdt markeringer flere steder i landet. Resultatet har ofte vært tumulter og sammenstøt med politiet fra en del motdemonstranters side. Dette er uheldig for samfunnsordenen og minoriteters trygghetsfølelse. I tillegg viser dette seg å være svært kostbart, fordi det krever mobilisering av store politiressurser.

Ytringsfriheten har en pris som vi må være villige til å betale. Likevel, ytringsfriheten har også grenser. For vi skal tåle det vi ikke liker eller blir provosert av, men det er ikke lov å fremme og spre hat, og det er neppe tvilsomt at mange av uttalelsene i talene fra Sians aktivister, er diskriminerende og hatefulle.

Uttalelsene truer og forhåner muslimer fordi de er muslimer og retorikken er egnet til å fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor innvandrere generelt og muslimer spesielt på grunn av deres religion, jf. straffeloven § 185.

Selv om Sian påstår at de kritiserer religionen islam, er det muslimer som individer og gruppe som rammes av retorikken

—  Gule, Joys, Kohn og Noor

Dehumanisering av mennesker

Sians markeringer kjennetegnes også av virkemidler som forsterker det hatefulle og rasistiske budskapet som systematisk spres. Virkemidlene omfatter blant annet høyttaleranlegg, løpesedler, brenning av Koranen og direkte-strømming av hendelsene, samt tilgjengelige opptak av markeringer og taler. Hensikten er utvilsomt å nå ut til mange med budskapet, både muslimer og ikke-muslimer. Også Sians turné-virksomhet, med opptredener mange steder i landet, understreker at hensikten er å nå langt ut med det hatefulle budskapet.

De varslede brenningene av Koranen er provoserende, sårende og støtende, om enn ikke straffbare – men forteller tydelig at hensikten er å ramme muslimer med de verbale ytringene som så slynges ut i talene under markeringene. For selv om Sian påstår at de kritiserer religionen islam, er det muslimer som individer og gruppe som rammes av retorikken.

En retorikk som dehumaniserer mennesker på bakgrunn av religion og etnisitet kan straffes etter § 185, noe som allerede har skjedd ved én anledning. For det foreligger allerede en dom mot Sians leder. Men erfaringen forteller at lignende og verre uttalelser gjentas på hver markering.

I talene har muslimer blitt kalt for tomskaller, voldsaper, psykopater, terrorister, usiviliserte barbarer som ikke er egnet til å gå i norske gater, og opprinnelseslandene til muslimske nordmenn er kalt for drittland. De kaller også muslimer for rabies-infiserte hunder, som biter, voldtar og dreper, og urinerer mennesker i munnen. De sier at muslimske mødre lager for mange barn, og at muslimene derfor har det trangt i leilighetene sine. De beskylder muslimer for å ha intensjoner om å okkupere og overta Norge, og begå folkemord på dem som protesterer. Derfor kreves det at muslimer må deporteres. Dette har selvsagt intet med religionskritikk å gjøre. Hvilket man ser om man bytter ut «muslimer» med «jøder» eller «svarte».

Riksadvokaten må ta grep

Erfaringene med den omfattende uroen i forbindelse med Sians markeringer, tilsier at riksadvokaten må ta grep. I lys av den foreliggende dommen mot Sians leder og at lignende og langt verre formuleringer har blitt gjentatt av flere av Sians aktivister, er det underlig at ikke nye tiltaler har blitt reist mot disse talerne.

Dette har blitt et ansvar for den sentrale påtalemyndigheten, det vil si riksadvokaten, som bør ta grep

—  Gule, Joys, Kohn og Noor

Norge har undertegnet FNs konvensjon til eliminering av alle former for rasediskriminering, men valgt ikke å forby rasistiske organisasjoner. Dette må innebære en særlig forpliktelse til å straffeforfølge rasistiske ytringer, i tråd med § 185, når slikt forekommer. Vi minner her om FNs rasediskrimineringskomites (CERDs) kritikk i 2005 av den såkalte Sjøli-dommen fordi Høyesterett frifant en nynazistiske talers rasistiske og antisemittiske uttalelser. Norske myndigheter ble anmodet om å iverksette tiltak for å hindre at uttalelser av den typen som Sjølie hadde kommet med i fremtiden ble beskyttet av ytringsfriheten.

Det foreligger en rekke opptak, også på Sians egne nettsider, som dokumenterer den grove rasistiske og hatefulle ordbruken. Vi mener også politiet må etterforske bredt og vurdere ytringene i den vide konteksten de framsettes i: Sians leder opptrer i militær uniform, ankommer i et kjøretøy malt i militære kamuflasje-farger – noe som lett kan lede tanken mot voldsaksjoner; stemmebruken er høylytt og skrikende, ofte brennes Koranen, også utenfor moskeer på muslimske helligdager og i nabolag hvor mange minoriteter bor. Sian har en forhistorie med koblinger til kjente rasister og ved noen anledninger har også nynazister deltatt i markeringene.

I sum forteller den konteksten Sian opptrer i, at hensikten med ytringene er å ramme muslimer med hat og forakt på en måte som dehumaniserer og som kan resultere i diskriminering, forfølgelse og overgrep.

Staten skal forhindre rasediskriminering

Det finnes ingen garanti for at straffeforfølgelse av Sians rasistiske ytringer vil føre til redusert aktivitet fra grupperingen. Men det er ett av de virkemidlene politi og påtalemyndighet bør forsøke for å hindre gjentatte brudd på straffeloven og spredning av rasisme. Altså et virkemiddel for å forebygge sosial uro og en samfunnsmessig polarisering som er ødeleggende for et likestilt og inkluderende samfunn.

Fordi disse markeringene nå har blitt landsomfattende og stadig mer aggressive og oppsøkende overfor muslimer, bør ikke ansvaret for å etterforske og eventuelt utferdige tiltale plasseres i det enkelte politidistrikt hvor Sian opptrer. Dette har blitt et ansvar for den sentrale påtalemyndigheten, det vil siriksadvokaten, som bør ta grep.

Vi oppfordrer derfor riksadvokaten til å ta initiativ til en systematisk gjennomgang og etterforskning av Sians virksomhet og de mange ytringene som strider mot § 185 og rettspraksis etter flere dommer i Høyesterett, samt statens ansvar for å forhindre alle former for rasediskriminering.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt