Verdidebatt

Tredelt foreldrepermisjon bommer på mål

LIKESTILLING: Med dagens ordning tvinges kvinner til å ta ulønnet permisjon, eller sliter seg fullstendig ut. Dette hemmer likestillingen – istedenfor å fremme den.

Den tredelte foreldrepermisjonen ble omtalt som et viktig likestillingstiltak da den ble innført i 2018. Resultatet er at andelen kvinner som tar ulønnet permisjon har økt kraftig. Er det virkelig et gode for likestillingen at flere ser seg nødt til ut ulønnet permisjon?

Nei. Det betyr at kvinner taper inntekt, pensjonspoeng, rett til sykepenger, og med det blir mer økonomisk avhengig av sin partner. Kvinner kommer heller ikke raskere tilbake i arbeid, som var en ønsket konsekvens. Dette er et tydelig signal fra familiene i praksis: tredelingen fungerer ikke, og det er kvinnene som ender med svarteper.

Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (Krf) i Tøyenparken. Tøyen Sportsklubb.

Ikke lett å få ammet

Vi har en permisjonsordning som ikke lar seg kombinere med myndighetenes faglige råd om amming. Det er lett å snakke om ammefri når man sitter på et kontor i nærheten av hjemmet, der mannen til og med kan komme med barnet til arbeidsplassen for amming i løpet av dagen. Men virkeligheten ser annerledes ut for ganske mange familier. Selv om mødre har rett på ammefri, så er det mange som ikke får ammefri i tråd med sitt og barnets behov. Kanskje har man en jobb som krever pendling, reiser, nattevakt eller tilstedeværelse som gjør det vanskelig eller umulig å ta ammefri.

Det er kvinnene som ender med svarteper

—  Ida Lindtveit Røse

Men det er ikke bare amming som kan gjøre at familiene ønsker å fordele foreldrepermisjonen annerledes. Det kan være mange grunner til at mor ønsker seg raskt tilbake i jobb og at barnets far ønsker å ta ut hoveddelen av permisjonen. Eller det kan faktisk være at man etter et 9 måneders komplisert svangerskap, en krevende fødsel og kanskje kolikk de første månedene, faktisk har behov for mer enn 7 måneders permisjon før man er klar for å komme tilbake.

Resultatet med dagens ordning er at kvinner tvinges til å ta ulønnet permisjon, eller sliter seg fullstendig ut. Dette hemmer likestillingen – istedenfor å fremme den.

Bommer på mål

Når en ordning ikke treffer, må vi revidere den. I dette tilfellet har permisjonsordningen blitt for rigid. Det får store konsekvenser for familiene, for mammaer og pappaer og for barna.

Psykologforeningen snudde nettopp i sitt syn på tredelingen, og Sykepleierforbundet snudde allerede i 2019. KrF var mot tredelingen da den ble innført, og vi er fortsatt mot den. Nå er det på tide at også flertallet som innførte den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen ser at ordningen bommer på mål.

Vi må tilpasse arbeidslivet til familielivet, og ikke motsatt.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt