Verdidebatt

Går du hjemme ulønnet, bør du kompenseres

ØKONOMI: 48 prosent av mødre tar ulønnet foreldrepermisjon, ifølge ferske tall fra Nav. Dersom du er en av dem som går ulønnet hjemme med barn, bør du kompenseres av partneren.

Økonomi er grobunnen for mange irritasjoner og krangler. I et samliv kan man være grunnleggende uenig i hvordan man bruker og sparer penger, men meninger bør ikke stå i veien for rettferdighet. For er det noe som kan få glasset til å renne over, så er det urettferdighet.

Oslo  20181121.
Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og økonomisk rådgiver i programmet Luksusfellen på TV3. 
Foto: Heiko Junge / NTB

Det ligger nok i oss fra barndommen av. Har du barn har du sikkert måtte dele ut godteribiter helt likt for å unngå ramaskrik. Mens barn ikke har opparbeidet seg noen filter enda, har vi voksne en tendens til å holde ting inne i oss, helt til det sprekker.

Jeg skal derfor fortelle dere hva som er mest rettferdig når en velger å gå hjemme i ulønnet permisjon, så slipper dere å diskutere eller irritere dere over det.

Jeg får ofte høre fra kvinner at de skulle bare visst etter et samlivsbrudd. Derfor er det viktig å sørge for egen økonomisk fremtid

—  Silje Sandmæl

Mødre tar mest ulønnet permisjon

Nav har nylig studert bruken av lønnet og ulønnet foreldrepermisjon. Ved å se på den totale tiden mødre og fedre er borte fra arbeid når de får barn, viser det seg at skjevdelingen mellom mødre og fedre er større enn det registrerte uttaket av foreldrepenger kan gi inntrykk av.

Resultatene fra Foreldrepengeundersøkelsen 2021 viser at foreldrene i stor grad følger de oppsatte kvotene i foreldrepengeperioden ved at fedre tar en tredjedel (fedrekvoten), mens mødre tar to tredjedeler, det vil si mødrekvoten pluss fellesdelen. I tillegg tar mødre oftest og lengst ulønnet permisjon. 48 prosent av mødrene og 11 prosent av fedrene svarte at de tok ulønnet permisjon i forlengelse av den betalte foreldrepengeperioden. Som årsak til bruk av ulønnet permisjon oppga flest at de ønsket at barnet skulle være hjemme lengre og at mor tok ulønnet permisjon for å amme barnet.

Ifølge tallene til Nav er det altså kvinnen som bærer de største økonomiske konsekvensene. Det finnes flere samlivsformer, så det er viktig å påpeke at uavhengig av kjønn bør man sørge for en økonomisk rettferdighet.

Som trebarnsmor har jeg stor forståelse for at man har et ønske om å gå lenger hjemme med barna sine, og at det er kvinnen som oftest velger dette har jeg heller ingen problemer med å forstå. Det jeg er opptatt av, er man skal forstå hvilke konsekvenser dette har økonomisk, slik at de begge kan sørge for at det blir økonomisk rettferdig. Å ta opp en økonomisk skjevhet kommer ofte med en bismak, det er derfor viktig at dette ikke bare er opp til den som blir rammet.

Slik bør du kompenseres

Velger du å gå hjemme med barn når barseltiden er over, har det en økonomisk konsekvens der og da som de fleste regner på for å se om de faktisk har råd til å gå hjemme. Det de færreste tenker over er den fremtidige økonomiske konsekvensen, som bør kompenseres for.

Å ta opp en økonomisk skjevhet kommer ofte med en bismak, det er derfor viktig at dette ikke bare er opp til den som blir rammet

—  Silje Sandmæl

Går du hjemme med barn under seks år får du såkalt omsorgsopptjening. Det vil si at du opparbeider deg pensjon av 4,5 ganger grunnbeløpet hos Folketrygden (i underkant av 480.000 kroner). Er din vanlige lønnsinntekt under dette får du mer opptjening hos Folketrygden. Tjener du vanligvis over, taper du på det, både fra arbeidsgiver og Folketrygden.

La oss se på en inntekt på 580.000 kroner. Hos Folketrygden får man 18,1 prosent (opptil 7,1 G) så der blir det faktisk hele 18.100 kroner mindre i pengesekken på 100.000 i beregningsgrunnlag. For de som jobber i privat sektor og har en innskuddspensjon vil man tape med et beløp mellom 9.472 og 40.600 kroner, avhengig av innskuddsplan. Men, dette er gitt at man går utover lovfestet permisjon og meldes ut av ordningen. Offentlig ansatte med ny ordning har en ordning med 5,7 prosent innskudd – som gir 33.060 kroner mindre i pensjonssparing.

Eksempelet kan settes opp slik:

  • Arbeidsinntekt på 580.000 kr, jobber i privat sektor med en innskuddsordning på 5 prosent.
  • Tapt pensjon fra Folketrygden: Får omsorgsopptjening opptil 480.000 kr, så taper pensjonsopptjening på 100.000 x 18,1 prosent = 18 100 kr
  • Tapt pensjon hos arbeidsgiver: 580.000 kr x 5 prosent = 29.000kr.
  • Beløp det bør kompenseres for ett år hjemme med barn under seks år = 47.100 kr

Bør inn i ektepakten

Går man hjemme i flere år må beløpet justeres. Det du ville ha fått fra Folketrygden må justeres i takt med lønnsveksten. Det du opparbeider deg hos arbeidsgiver ville ha blitt investert i aksjemarkedet. Hvor mye avgjør du selv. Men, hadde du satt 100 prosent av pengene i aksjefond bør det beløpet justeres for den avkastningen du ville ha fått. Ta eksempelvis utgangspunkt i Oslo Børs.

Er man gift bør dette inn i en ektepakt siden sparepenger skal deles likt ved en skilsmisse.

—  Silje Sandmæl

Beløpet kan kompenseres for i en samboeravtale (samboere) eller i en ektepakt (ektefeller). Husk å legge til at beløpet skal justeres med lønnsveksten og Oslo Børs. Eller hvis økonomien tillater det, kan sparing i pensjonsproduktet IPS være en god løsning. IPS (individuell pensjonssparing) er det eneste spareproduktet som automatisk holdes utenfor en eventuell skilsmisse. Eller pengene kan settes i et aksjefond som er øremerket pensjon. Er man gift bør dette inn i en ektepakt siden sparepenger skal deles likt ved en skilsmisse.

Sørg for din økonomiske fremtid

Ulønnet permisjon har også andre økonomiske konsekvenser man er nødt til å ta høyde for. Som hovedregel vil retten til sykepenger reduseres ved ulønnet permisjon over 14 dager. Etter fire uker mister man alle rettighetene til å motta sykepenger fra NAV. For å få tilbake rett til sykepenger må man være tilbake på arbeid i fire uker. Da kan man benytte seg av sykemelding, for å benytte egenmelding må man ha vært på jobb i to måneder.

Jeg får ofte høre fra kvinner at de skulle bare visst etter et samlivsbrudd. Derfor er det viktig å sørge for egen økonomisk fremtid.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt