Verdidebatt

Vårt Land demoniserer meg på falskt grunnlag

MENINGSMOTSTAND: Nei, Emil André Erstad, jeg er verken vaksinemotstander, konspirasjoneteoretiker eller har gitt offentlig støtte til Donald Trump.

I sitt forsøk på å demonisere meg med påstand om «ekstreme holdninger», legger Vårt Land-kommentator Emil Andre Erstad til grunn tre feil. Enten vet han at det er feil, eller så har Erstad antatt at jeg har gjort det han påstår, uten å sjekke fakta. Begge forhold er kritikkverdige.

Når det gjelder Ukraina-krigen har jeg fordømt krigshandlingene og plassert ansvaret 100 prosent på Putin. Samtidig spør jeg om vi kunne gjort mer for fred i en kort dokumentarfilm, og hva som skal til for å oppnå fred gjennom forhandlinger for å unngå eskalering til verdenskrig. Vi må jobbe for en snarlig løsning for fred som varer.

Tegn på woke-holdninger

Tilbake til de uriktige påstandene: jeg må be om at Erstad redegjør for følgende påstander:

  1. «Olufsen-Mehus har òg flagga at han er motstandar av koronavaksinering, trass i den innstendige oppmodinga frå partileiar Olaug Bollestad om å ta slik vaksine»
  2. «Han deler ofte lenker til ekstreme, konspiratoriske nettstader som steigan.no og resett.no»
  3. «har uttrykt støtte til Donald Trump».

Alle disse påstandene viser tegn på woke-holdninger, nedlatende hersketeknikk, og er rett og slett feil. Så hva er sant?

Jeg er ikke vaksinemotstander

Jeg har gått grundig inn i forskningen om hva som kjennetegner de som får alvorlig covid-sykdom. Jeg har blitt smittet av både delta og omikron, med lett sykdomsforløp, uten varige mén og uten å videresmitte noen.

Jeg er ansvarlig for, og tar mine egne valg for min egen helse. Slik alle burde gjøre. Man må ikke ha koronasertifikat for å bli tillitsvalgt eller folkevalgt i KrF. Innføres det, må nok mange avslutte sin politiske karriere i KrF.

Jeg er ikke vaksinemotstander. Jeg har gjentakende anbefalt voksne med underliggende sykdommer og eldre til å la seg vaksinere, hvis de selv ønsker det. Alle andre voksne som frivillig ønsker vaksinering gir jeg tommel opp – dermed kan jeg ikke klassifiseres som «vaksinemotstander».

Jeg har derimot påpekt at vi ikke bør vaksinere barn med mNRA-sprøyter dersom det ikke foreligger medisinskfaglige anbefalinger for det. FHI anbefaler ikke vaksinering av alle barn.

Alle disse påstandene viser tegn på woke-holdninger, nedlatende hersketeknikk og er rett og slett feil

—  Truls Olufsen-Mehus

Jeg har ikke delt lenker

Jeg har ikke delt lenker til «konspiratoriske nettsteder». Jeg har heller ikke delt lenker til Steigan eller Resett. Jeg tok et søk på min private og min politiske facebook-profil, og jeg har aldri delt fra de nettstedene så vidt jeg kan se, og det har jeg vært bevisst på. Ikke nødvendigvis fordi det ikke finnes relevante artikler der som kunne vært delt, men fordi jeg visste at visse type journalister og flokkdyr ikke ville brydd seg om innholdet, men avsenderen.

Jeg hadde rett, nå er jeg stemplet av Vårt Land for å dele «konspi» – uten at en eneste lenke eller eksempel kan vises til. Jeg synes det er svært uheldig.

Med dette forstår jeg ikke at Vårt Land kan hevde å være moralsk overlegen eller mer kompetent enn de alternative media som de selv nedsnakker.

Jeg har ikke støttet Trump

Jeg har aldri gitt offentlig støtte til Trump under presidentvalget. Fordi jeg visste at jeg ville bli stemplet dersom jeg skrev:

  • «flott med en president i USA som ikke har startet krig»
  • eller «positivt at Trump har fokus på å slå ned menneskehandel, det har KrF også fokus på»
  • eller «bra at Trump ikke er redd for å invitere til bønn, bruke navnet Jesus og fronte trosfrihet»
  • eller «Biden vil endre loven slik at åtteåringer kan skifte kjønn, bra at Trump ikke fremmer skeiv teori i sin politikk»

Jeg er ikke vaksinemotstander. Jeg har gjentakende anbefalt voksne med underliggende sykdommer og eldre til å la seg vaksinere, hvis de selv ønsker det

—  Truls Olufsen-Mehus

Det er flere eksempler på politikk jeg kunne støttet, men som jeg aldri har snakket om, fordi jeg vet at journalister og flokkdyr ikke ville brydd seg om innholdet, men avsenderen. Jeg har kun én gang i år uttalt til Vårt Land at jeg hele tiden har valgt å ikke si noe positivt om Trumps politikk fordi det blir et negativt vedheng. Voila!

Troll som sprekker

Nå er vi altså her at den fjerde statsmakt, ved Vårt Lands kommentator, demoniserer en meningsmotstander som han håper at blir ekskludert. «Lær av Frp» er et nytt råd Erstad gir til KrF – som altså er tidligere rådgiver for KrFs Knut Arild Hareide.

Med tre påstander – uten konkrete eksempler – fremmes demoniseringen av meg fra en toneangivende maktposisjon. Jeg opplever dette som galt, men målet helliger kanskje midlene i forsøket på å bli kvitt meg?

Takket være bønn, sammen med tusenvis av nordmenn, har jeg blitt i stand til å tåle høyt press. Spørsmålet er hvilket troll som sprekker først i søken etter demoner blant oss på falskt grunnlag.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt