Verdidebatt

Vaksineskepsis, konspirasjonsteorier og yoga

HELSE: Når yogalærere knytter yogafilosofi til uvitenskapelige påstander, skader de yogaens legitimitet, bryter tilliten til studentene, og glemmer dessuten at vaksinemotstand er et hvitt privilegium.

Denne pandemien har gitt yogalærere og andre aktører innenfor såkalte «alternative bransjer» et ufortjent dårlig rykte. Internasjonale medier som The Guardian og The Washington Post har belyst hvordan sentrale aktører i yogamiljøet har forsvart vaksinemotstand og nøret opp under skepsis til vitenskap. BBC har stilt spørsmål ved om yoga har et konspirasjonsteoriproblem.

Henrik Kjellmo Larsen, Yogalærer og forsker

Her hjemme, har denne problematikken fått mindre mediedekning utover kronikken «Ansvarlig og uvaksinert» på NRK Ytring 16. desember, med svarkronikk fra en «ansvarlig og vaksinert» økonom påfølgende dag. Vårt Land intervjuet forfatter og yogalærer Siw Aduvill om tematikken 5. januar i år hvor Aduvill «etterlyser en større debatt om hvilke ansvar livsstilsmiljøer bærer i en krevende tid».

Med våre flere tiår til sammen med fartstid i yogamiljøet, internasjonalt og nasjonalt, vil vi gjerne løfte denne debatten og fremheve tre områder hvor vaksineskepsis og konspirasjonsteorier i yogamiljøet bidrar til å skade yogaens legitimitet.

Yoga er helsefremmende

1. Omfavnelse av konspirasjonsteorier svekker yogapraksisens legitimitet

Når yogaprofiler og yogalærere knytter yogafilosofiens holistiske menneskesyn til uvitenskapelige påstander, som florerer i konspirasjonsmiljøet, gjør de yogafilosofien en bjørnetjeneste. Grunnen til dette er at i motsetning til vaksineskepsis og konspirasjonsteorier, er yogapraksis en høyt vitenskapelig underbygget praksis.

Utallige studier har kartlagt yogaens positive effekt på helsa.

Vi vet at kontroll av pust senker stressnivået i kroppen, roer sinnet og dermed fører til økt velvære og helse.

Vi vet at bevegelse styrker nesten alle kroppens funksjoner og bidrar til senkede stressnivåer.

Vi vet at meditasjon senker stress, øker konsentrasjonsevnen og styrker langtidsminnet.

Reshman Erichsen, yogastudioeier og yogalærer

Pust, bevegelse og meditasjon i kombinasjon – yoga – har derfor enormt positive effekter på kropp og sinn. Når yoga knyttes opp mot uvitenskapelige konspirasjonsteorier undergraves hele yogaen legitimitet. Aktører som ønsker å fremsnakke yogaens holistiske fordeler ved å samtidig snakke ned medisinsk vitenskap gjør skade på praksisen de forsøker å fremme.

Et hvitt privilegium

2. Vaksineskepsis grunnet i yogafilosofi er et hvitt privilegium og gjør spott på yogaens moderland.

Vaksineskepsis og motstand mot å vaksinere seg som en del av et kollektivt folkehelsetiltak er veldig privilegerte holdninger. Når disse i tillegg knyttes opp mot yoga blir det ekstra umusikalsk.

Vaksineskepsis er et hvitt privilegium

—  Larsen og Erichsen

Yoga som filosofi og praksis kommer fra India, landet hvor nesten en halv million har dødd som følge av korona. Der så vi senest i fjor vår bilder av overbelastede sykehus, mennesker som døde i gatene og vill desperasjon etter oksygen og behandlingsutstyr. India har en av verdens høyeste befolkningstettheter. Over halvparten av befolkningen bor i byer hvor det er umulig å holde avstand. Det finnes ikke koronastøtte som gir folk mulighet til å bli hjemme fra arbeid dersom de er syke.

Holdninger som «Jeg er ikke redd for smitte» og «Folk må ta ansvar for egen helse» er enkelt i et land med verdens beste helsevesen, en raus velferdsstat og en av verdens laveste befolkningstettheter. I Norge tar det å spre vaksineskepsis liv. Internasjonalt, spesielt i land som India, har innbyggerne ikke noe valg. De har ikke tilgang på vaksiner. Vaksineskepsis er et hvitt privilegium.

Studentene er viktigst

3. Uvaksinerte yogalærere er ubevisste sitt ansvar overfor sine studenter

Som yogalærere, er det våre studenter sine behov som skal stå i sentrum – ikke våre egne. Det er vårt ansvar å sørge for at alle som kommer til våre yogatimer skal være så trygge som de kan under omstendighetene, om det er pandemi eller ikke.

På vårt yogastudio, har vi en svært allsidig medlemsbase med mennesker i alle aldre, yrker og livssituasjoner. Vi har medlemmer med astma, autoimmune sykdommer og enkelte som går på immunundertrykkende medisiner. Dette er også gruppen som vi vet at har minst effekt av vaksinen, nettopp på grunn av et allerede nedsatt immunsystem. Vi har med andre ord relativt mange studenter som kunne stått i fare for å få et alvorlig sykdomsforløp dersom de blir smittet av koronaviruset.

Om vi som yogalærere ikke vaksinerer oss, øker vi risikoen for at noen av våre studenter blir smittet med covid

—  Larsen og Erichsen

Det er ganske riktig ikke vaksineplikt, og det er opp til hver enkelt å velge. Den friheten har vi. Likevel, kommer en ikke bort fra at valgene vi tar påvirker andre. Min frihet slutter der den påvirker og begrenser andres frihet. Uvaksinerte personer smitter i høyere grad, og blir også sykere.

Åtte prosent av befolkningen er ikke vaksinert mot covid. Likevel utgjør denne gruppen over halvparten av de sykeste koronapasientene. Om vi som yogalærere ikke vaksinerer oss, øker vi risikoen for at noen av våre studenter blir smittet med covid. Det er et tillitsbrudd overfor studentene som kommer til å oss for å jobbe med seg selv og sin helse.

Et holistisk syn på helse

I likhet med mange i vår bransje, tror vi også på behovet for en mer holistisk tilnærming til helse. I tillegg til covid, er stress, angst, depresjon og ensomhet enorme utfordringer for folkehelsa. Et økt fokus på dette er sårt trengt i samfunnet vårt, og vi må jobbe mer preventivt. Med dette i tankene, kan en til en hvis grad forstå aktører innenfor «alternative bransjer» som hevder at pandemihåndteringen fører til dårligere helse.

Vår visjon er at vi som representanter for et livsstilsmiljø kan fremme en holistisk tilnærming til helse der man omfavner offentlig pandemihåndtering og personlige livsstilstiltak. I en krevende tid, er det viktig at vi står sammen bak de vitenskapelige funderte praksisene som tar vare på helsa vår – være seg yoga eller vaksinering.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt