Verdidebatt

Pseudovitenskap i Store Norske Leksikon

KJØNNSIDENTITET: Når vi er kritiske til SNLs definisjon av begrepet kjønnsidentitet, skyldes det at kjønnsidentitet presenteres som et særskilt sett av følelser som trumfer biologien.

OSLO 20090225:  SNL på laptop.
Kunnskapsforlaget lanserte onsdag Store norske leksikon gratis på nett.
Foto: Berit Roald / NTB

Vår klage på artiklene om kjønn og seksualitet i Store Norske Leksikon (SNL) ble omtalt på lederplass i Vårt Land den 13. desember. I et innlegg om samme tema den 26. desember mener Anne Kveim Lie og Atle Fretheim at SNLs definisjon av kjønnsidentitet er faglig korrekt og samsvarer med standard i medisinsk litteratur og forskning. De mener også at SNL-klagen burde opplyst om at flere av underskriverne «har verv i aktivistorganisasjoner som jobber for å fjerne rettigheter knyttet til kjønnsidentitet».

Problematiske begreper

Når vi er kritiske til SNLs definisjon av begrepet kjønnsidentitet, skyldes det at kjønnsidentitet presenteres som et særskilt sett av følelser som trumfer biologien. Det hevdes også, uten begrunnelse i seriøs naturvitenskapelig forskning, at det finnes biologiske markører for kjønnsidentitet («biologiske trekk ved hjernen og trekk ved de enkelte cellene i kroppen»).

Et annet gjennomgående problem er at kjønnsidentitet blandes sammen med beskrivelser av medisinske tilstander som gir avvik i kroppslig kjønnsutvikling. Beskrivelsene av disse medisinske tilstandene er feilaktige og basert på anekdoter, slik vi har vist i SNL-klagen.

Vi er heller ikke enige i at begrepet «kjønn tilskrevet/tildelt ved fødsel» er faglig gangbart slik SNL-artiklene bruker det.

Vi er heller ikke enige i at begrepet «kjønn tilskrevet/tildelt ved fødsel» er faglig gangbart slik SNL-artiklene bruker det. Å registrere et barns kjønn ved fødsel handler om å konstatere et faktum, men fremstilles i SNL nærmest som en intervensjon fra samfunnets og helsevesenets side, en beslutning som kan være gal og som kan gjøres om hvis personen selv ønsker det.

Vi er klar over at denne type begrepsbruk er utbredt og at instanser som American Medical Association og American Psychological Association bruker begrepene på delvis tilsvarende måte som SNL. Irrasjonell språkbruk blir imidlertid ikke rasjonell fordi om den får fotfeste i autoritative organer eller i et leksikon.

Ingen interessekonflikt

Det stemmer at noen av underskriverne på SNL-klagen har verv i aktivistorganisasjoner, slik Kveim Lie og Fretheim skriver. SNL-klagen var både en meningsytring og en faglig gjennomgang med fyldige litteraturhenvisninger. Den samlet et bredt spekter av fagfolk.

Det ligger i sakens natur at et slikt dokument er skrevet av folk som er engasjert i temaet de skriver om. Vi kan ikke se at det representerer en interessekonflikt. Aktivistroller ville derimot vært et problem hvis disse underskriverne skulle forfattet egne SNL-artikler. Da måtte de naturligvis ha opplyst om vervene sine.

Dessuten handler ikke engasjementene om å jobbe «for å fjerne rettigheter knyttet til kjønnsidentitet», men at noen av underskriverne jobber for kvinners kjønnsbaserte rettigheter fra ulike ståsteder innen feminisme og kvinnesak.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt