Verdidebatt

Sekularisering, polarisering og mobilisering

PROGRESSIV KRISTENDOM: Det har gått ett år siden stormingen av Capitol Hill. For mange kristne ble dette et stort tankekors. Man fikk et eksempel på hvor langt noen troende var villige til å gå.

POLARISERING: 6. januar i fjor stormet Trump-tilhengere kongressbygningen i Washington D.C. Blant dem var også troende kristne, som Helge Simonnes påpeker.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt