Verdidebatt

Halvor Nordhaug: Misvisende om «trygge kirker»

RETTELSE: Vårt Land gir et bilde av mitt svar som ikke ivaretar balansen i det jeg sa.

Bispemøtet 2021

I Vårt Lands papirutgave 3. januar har avisen en reportasje om såkalte «trygge kirker» i regi av Skeivt Kristent Nettverk. Det handler her om lister over menigheter der LHBT+ personer kan vite at de vil bli tatt godt imot og inkludert i menighetene på alle nivåer.

I denne sammenhengen ble jeg spurt av Vårt Land hva jeg mente om disse listene. Mitt svar er her blitt redigert av avisen slik at det jeg svarte aller først er klippet bort:

«En slik liste sår tvil om at alle menigheter vil vise en inkluderende holdning overfor alle mennesker uansett seksuell legning eller kjønnsuttrykk. Så vet jeg at mange dessverre har erfart at slik er det ikke nødvendigvis.»

Senere i mitt svar ble jeg spurt om hvorfor jeg mente at ordet «trygg» ikke gir et riktig signal om hva som er saken her. Mitt svar var da slik: «Saken i denne sammenhengen handler vel om åpenhet og inkludering mer enn om akkurat trygghet. Behovet for trygghet signaliserer at noens liv og helse er i fare. Selv om jeg vet at dette kan ha blitt opplevd slik av noen, vil ordet trygg i denne sammenhengen gi et bilde av den alminnelige kirkevirkeligheten i dag som jeg – med min begrensede erfaring – i hvert fall vil håpe er i overkant dramatisk.»

Her har Vårt Land imidlertid tatt ut de ordene som er kursivert.

Samlet sett har avisen slik på en svært snedig måte tatt bort de formuleringene som gir uttrykk for at jeg forstår hvorfor Skeivt Kristent Nettverk har slike lister, selv om jeg altså er skeptisk til nytten av disse listene. Avisen gir derfor et bilde av mitt svar som ikke ivaretar balansen i det jeg sa. Helheten i denne saken er forøvrig riktig gjengitt på Vårt Lands nettsider.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt