Verdidebatt

Styrk norske parforhold!

SAMLIV: I årets budsjettforlik ble tilskudd til samlivstiltak gjennom Bufdir fjernet med et pennestrøk. Den tabben bør regjeringen bør rette opp i – for parenes skyld.

Godt voksent par på tur i parken. Voksen. Middelaldrende mann og kvinne. Ektepar. Kjærester. Sitter på benk. Grått hår. Trøst. Dater. Dating. Par. Harmoni. Stevnemøte. Holder rundt.
Golden agers - a summer's day in the park.
Foto: Frank May / NTB
NB! MODELLKLARERT

Sminken rant bort. Tårene som kom fordi den varme, nære kjærligheten igjen var opplevd og erfart, gjorde kort prosess med den vannfaste maskaraen. Paret klarte knapt å slippe hverandre. Varmen mellom de to var til å bli glad av.

Sammen med nærmere 20 andre par hadde disse to opplevd en weekend i regi av Ekteskapsdialog Norge (ED). Langt de fleste kan sies å være i helt vanlige parforhold, med sine opp- og nedturer. Så drar de på en ED-weekend, og får erfare at det er noe mer, noe nærmest ubeskrivelig godt å oppleve.

Fjernet med et pennestrøk

Å sette en kroneverdi på samfunnsbetydningen av slike samlivskurs er antakelig umulig. Det går an å forestille seg at den er enorm. Kanskje aller viktigst, færre barn kan slippe smerten de opplever når foreldrene har store samlivsproblemer og -brudd.

Etter regjeringens budsjettforlik med SV, der tilskudd til samlivstiltak gjennom Bufdir med et pennestrøk ble fjernet, må Ekteskapsdialog Norge og andre som tilbyr samlivstiltak be deltakerne om en betydelig høyere sum. Risikoen er at langt færre par har råd til å få denne muligheten. Særlig kan dette ramme unge par i etableringsfasen. Alle par kan ha nytte av noen redskap for å beholde gløden i kjærlighetsforholdet når hverdagen røyner på.

Å sette en kroneverdi på samfunnsbetydningen av slike samlivskurs er antakelig umulig

Stort utbytte for parene

Etter hver weekend ber vi deltakerparene om å gi en anonym skriftlig evaluering. Vi bruker Bufdirs standardskjema, der deltakerne blant annet blir spurt om følgende:

  • Hvor fornøyd var du med kurset?
  • Jeg tror at vi vil få det bedre sammen etter kurset.

Vurderingen går fra 1-6. Gjennomsnittet fra flere hundre par er godt over 5 på disse spørsmålene. Utbyttet kunne altså knapt vært bedre. Dokumentasjon på dette er tilgjengelig, siden evalueringen blir rapportert til Bufdir.

En tabbe!

Staten har i mange år gitt tilskudd til samlivstiltak. Konkret for Ekteskapsdialog Norge har støtten dekket kostnadene til fire presentasjonspar (kursholdere) på slike weekender, i tillegg til det en viss skolering og utvikling medfører av utgifter. Dermed kunne både det ovennevnte paret – og alle de andre parene som opp gjennom årene har deltatt på ED-weekender – oppleve å komme nærmere hverandre, uten at det kostet all verden. For øvrig er driften gavebasert.

Alt arbeid i Ekteskapsdialog Norge gjøres på frivillig basis. Alle som er involvert kan få dekket egne utgifter, men får null i godtgjørelse – akkurat slik vi ønsker å ha det, for å holde kostnadene for deltakerpar nede.

I tillit til at også denne regjeringen ønsker å gjøre sitt for å styrke parforholdene i nasjonen, ber vi om at tilskudd til samlivstiltak gjeninnføres snarest mulig. Gevinsten er at par rundt om i landet kan ha det så mye bedre sammen. Denne tabben må regjeringen rette opp i!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt