Verdidebatt

Misjon – fra skam til stolthet

EVANGELISERING: Fortsatt forbinder noen misjon med tvang. Men i dag tenker vi snarere at misjon er å gi mennesker et valg. I kirkemøtevedtaket ligger det derfor et potensial til å engasjere større deler av menigheten i det globale oppdraget – være stolt av det.

Helge S. Gaard, misjon, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt