Verdidebatt

Det var besynderlig å lese enkelte politikeres reaksjoner på Kirkemøtets klima-vedtak

KLIMA: Det er merkverdig at fremtredende politikere på høyresiden går så hardt ut mot Kirkemøtets klimavedtak. Som Ap-medlem var det uproblematisk å slutte meg til det.

Tove Karoline Knutsen, kirkemøtets klimavedtak, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt