Verdidebatt

Ikke kutt gavene til frivilligheten!

GAVEINNTEKTER: Dersom regjeringen halverer grensen for skattefradraget, kan det bli alvorlig for organisasjonens økonomiske selvstendighet.

De siste 20 årene har staten stimulert til stadig større giverglede gjennom å gi norske privatpersoner og bedrifter skattefradrag for sine gaver til ideelle og frivillige organisasjoner. Nå foreslår regjeringen å halvere grensen for skattefradraget. Det kan bli alvorlig for organisasjonens økonomiske selvstendighet.

Skattefradragsordningen gir deg rett til å trekke beløpet fra på skatten hvis du gir 500 kroner til en av over 600 godkjente norske organisasjoner. Man kan maksimalt få fradrag for 50.000 kroner, fordelt på gaver til én eller flere organisasjoner. De færreste gir så mye. Men mange gjør det, og den støtten er viktig.

Det er liten tvil om at ordningen med skattefradrag har hatt effekt og fungert godt som insentiv til økte bidrag fra personer og næringsliv. I 2003 var det omtrent 280.000 givere som fikk skattefradrag på gaver for rundt 1 milliard kroner. I 2019 fikk 870.000 givere skattefradrag på gaver for over 4 milliarder kroner. Det har tatt lang tid å opparbeide en stigende trend. Det foreslåtte kuttet kan snu denne utviklingen.

Rammer de som trenger det mest

Ordningen ble innført i 2000 og har hatt bred politisk støtte siden. Gjennom skiftende regjeringer har maksbeløpet blitt holdt stabilt, eller økt. Forslaget fra Støres regjering er å kutte maksbeløpet fra 50.000 til 25.000 kroner. Regjeringen regner med å kunne spare 100 millioner kroner årlig på endringen, som vil sette ordningen fem år tilbake i tid. Det kan potensielt bety mer enn 400 millioner kroner i tapte gaveinntekter for ideelle og frivillige organisasjoner.

Dette kuttet rammer ikke giverne. De kan gjøre andre ting med pengene sine.

Dette kuttet rammer ikke giverne. De kan gjøre andre ting med pengene sine. Kuttet rammer mottakerne og de sosiale og kulturelle formålene de jobber med: Barne- og ungdomsarbeid, fattigdomsbekjempelse i Norge og andre land, velferdsarbeid blant syke og utsatte grupper, tros- og livssynsarbeid, folkehelse, inkludering, idrett, musikk og kultur, beredskap, dyrevern, og arbeid for å innfri klima- og bærekraftsmålene – for å nevne noen.

Økte inntekter fra gaver stimulerer kjerneaktivitetene til organisasjonen og gir handlefrihet til å arbeide for disse formålene. Skattefradragsordningen er ikke en skatteletteordning, men en ordning som sikrer omfordeling fra de med god økonomi til sosiale formål i regi av ideelle aktører.

Snu kuttet!

Vi er skuffet over forslaget. I regjeringens Hurdalsplattform er ambisjonen å sikre god finansiering av frivilligheten, og å gi ideell sektor en større rolle i å bidra for eksempel til bedre folkehelse og økt velferd. Vi var derfor svært fornøyde da regjeringen presenterte en lenge etterlengtet fullfinansiering og regelstyring av momskompensasjonsordningen. Så viser det seg at man gir med den ene hånden og tar med den andre. Hvordan vi skal oppnå regjeringens ambisjoner gjennom svekkede insentiver til selvfinansiering, er ikke enkelt å forstå.

Dette er ikke en rent skattepolitisk ordning. Det er en ordning der staten oppfordrer personer og næringsliv til å støtte ideell og frivillig sektor, og dermed et viktig frivillighetspolitisk – og demokratiserende – virkemiddel. Fra Perspektivmeldingen vet vi dessuten at handlingsrommet i økonomien vil bli vesentlig mindre i årene som kommer. Det vil ha konsekvenser for finansieringen av ulike gode formål.

Det er viktig at ideell og frivillig sektor rustes til å kunne være mer selvfinansierende. Ordningen burde vært utvidet, ikke avkortet, og vi oppfordrer Stortinget til å snu dette kuttet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt