Verdidebatt

Fare for uniformering

THE SEND: Jeg er redd for at voksne som selv har mistet gnisten skyver ansvar for kirkevekst og misjon over på de unge, men det ansvaret kan bli for stort å bære.

Jantanee Runpranomkorn / Shutterstock / NTB
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt