Verdidebatt

Sett kvinnehelse på dagsorden, KrF

KAMPSAK: Vi må vise at det er på høy tid at kvinners helse blir tatt på alvor.

Hilde A. S. Gunvaldsen, kvinnehelse, debatt

Smerter og ubehag er hverdagen til alt for mange kvinner. En rapport fra 2018 Hva vet vi om kvinners helse? viser at forskning på kvinnehelse er mangelfull. Dette kommer av kjønnsforskjeller i diagnostikk og behandling.

Å sette søkelys på kvinners helse handler ikke om å ignorere menn sin helse, men handler om å erkjenne av kvinner og menn har forskjellige kropper.

Hilde A. Skåra Gunvaldsen, organisatorisk nestleder i KrFU

Blir ikke tatt på alvor

Kvinnehelse er lite forsket på. I praksis betyr dette at kvinners helse ikke blir tatt på alvor. Forskning på kvinnehelse er et av Norges største likestillingsproblem, jeg forventer at KrF som del av helsekomiteen på Stortinget tar tak i dette.

Medisinsk forskning har i mange år tatt utgangspunkt i at kvinner og menn er like, med unntak av brystkreft eller andre gynekologiske sykdommer. Kvinner utgjør drøyt halvparten av den norske befolkningen. Likevel er hjerte- og karsykdommer, kreft, muskelsmerter, psykisk helse og reproduktiv helse, som rammer flest kvinner, lite forsket på, underdiagnostisert og underbehandlet.

Nasjonal kvinnehelseportal

På KrF sitt landsmøte i vår ble det programfestet at man skulle prioritere forskning på kvinnehelse. Det er store ord uten hold i dersom man ikke har konkrete politiske forslag.

Her kommer forslaget om en nasjonal, statlig finansiert kvinnehelseportal styrt av norsk helsevesen. Dette forslaget spiller videre på et forslag først presentert av Norske Kvinners Sanitetsforening, men prosjektet vil bli effektivisert dersom vi tar den opp til dagsorden.

Kvinnehelse er lite forsket på. I praksis betyr dette at kvinners helse ikke blir tatt på alvor.

—  Hilde A. Skåra Gunvaldsen

En kvinnehelseportal vil gjøre det lettere å tilegne seg oppdatert og relevant forskning på typiske kvinnesykdommer, -lidelser og symptomer. Samt mulig legge tilrette for flere kunnskaps- og behandlingssentere for kvinner som sliter med sykdommer som endometriose, kroniske vulvasykdommer eller andre gynekologiske sykdommer.

En kvinnehelseportal vil ikke bare bidra til økt kunnskap om kvinnehelse, men det vil gjøre det lettere å ta vare på egen helse og gjøre riktige valg.

Bør bli kampsak for KrF

Rapporten som ble nevnt innledningsvis er et resultat av Norske Kvinners Sanitetsforening forskningsprosjekt til kvinnehelseportalen.no. NKS skal ha honnør for å først ha kommet med ideen. Men dette bør bli en politisk kampsak for KrF.

I flere år har det blitt etterspurt mer oppmerksomhet på kvinnehelse. Men etter at Kvinnehelseutvalget overleverte utredningene NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge, som avdekket en gjennomgående mangel på kjønnsspesifikk kunnskap i medisinsk forskning. Til tross for at Regjeringen i 2003 og i 2019 laget en egen kvinnehelsestrategi og igangsatte flere positive tiltak, har de kunnskapshullene og forskjellene vokst seg større.

Tiden er overmoden for at likestilling blir praksis også innen forskning. Så derfor; KrF har mulighet til å sette kvinnehelse på dagsorden. Vi må vise at det er på høy tid at kvinners helse blir tatt på alvor.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt