Verdidebatt

Nok er nok – misjonen lider!

Jeg har arbeidet i det private næringsliv i hele mitt voksne liv. Jeg har aldri opplevd en slik debatt som nå foregår i NLM.

Kjære Juel Østereng! Jeg er storlig overrasket over at du fortsatt kjører et løp mot generalsekretær Øyvind Åsland.

I ditt innlegg i VL sist lørdag mener du at Lerø «ikke kjenner helheten i NLM». Jeg lurer virkelig på om du kjenner helheten i NLM? Slik du og andre uttaler dere, virker det som dere helt har glemt at Åsland, som daglig leder av en stor misjonsorganisasjon, har et styre å forholde seg til. Og at styret, etter at et eget utvalg har behandla varslingssakene, har konkludert med at styret har tillit til sin daglige leder. Betyr ikke dette noe?

En av varslerne, Endre Stene, har hatt flere innlegg i avisene om hvor håpløst det er blitt i NLM etter at Øyvind Åsland ble generalsekretær. Den samme Stene var leder i valgkomiteen foran siste generalforsamling i 2018. De fleste styremedlemmene Stene foreslo ble valgt.

Jeg har aldri opplevd en slik debatt som nå foregår i NLM. Hva er det dere vil oppnå?

Mista fokus?

NLM er en stor og omfattende organisasjon med ansatte i store deler av verden. Ja, en av de få kristne virksomheter i Norge som fortsatt sender ut misjonærer og bistandsarbeidere. Har dette mista fokus?

NLM har alltid hatt sterke røster i rekkene. Men til slutt har rekkene blitt samlet når det har røynet på. Som misjonsorganisasjon med et stort og omfattende arbeid, må vi alle ha respekt for at vi ikke er enig i alle avgjørelser som tas. Det er styret som har et hovedansvar mellom generalforsamlingene. Det blir helt feil å «skyte» generalsekretæren. Det «enmannsforetaket» du skriver om er helt bak mål.

Misjonen lider av det dere driver med!

—  Per-Inge Søreng

Nok er nok

Du skriver om din lange tjeneste i NLM. Jeg kan skryte av like lang tjeneste som styremedlem og leder på frivillig basis. Jeg har arbeidet i det private næringsliv i hele mitt voksne liv. Jeg har aldri opplevd en slik debatt som nå foregår i NLM. Hva er det dere vil oppnå?

Jeg ber deg og andre skribenter om å roe ned. Nok er nok! Misjonen lider av det dere driver med!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt