Verdidebatt

Kirkens syn på dødfødte har i stor grad fulgt samfunnsutviklingen

DØDFØDSEL: I dag forsøker Den norske kirke å bøte på tidligere tiders feil.

Bent-Inge Misje, dødføsel, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt