Verdidebatt

Vi ofrer ikke mennesker

THE SEND: Vi ønsker å formidle at Gud kan bruke unge mennesker. Men vi har aldri satt oss mål om antall mennesker som skal bli frelst. «Vekkelsen» ligger ikke på våre skuldre. Det er Guds ansvar.

KALL: «Å ikke skulle kalle unge mennesker til forsakelse og etterfølgelse vil være et dramatisk brudd med både Bibelen og kirkehistorien. Men dette kallet må formidles på en måte som ivaretar hele mennesket»,  skriver Andreas Nordli.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt