Verdidebatt

Verdifulle kvinner

SEKSUALMORAL: Jesus møtte kvinner, gjenopprettet deres verdighet og satte dem i frihet. Det var ingen som følte seg som en epleskrott etter et møte med han.

De var nakne, Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Nakenhet og sårbarhet trenger først og fremst vern og beskyttelse i form av grenser og rammer. Her ligger også friheten til å utforske seksualiteten uten skam, for både kvinne og mann. Jeg er en av de som snakker frimodig om å vente med sex til ekteskapet, både til jenter og gutter.

?

Jeg vil lytte

Kristine B. Gripsgård skriver i Vårt Land 7. oktober om det hun opplever som uklok forkynnelse for jenter om sex, og om hvordan det har påført mange skam.

Jeg bruker aldri metaforer som epleskrotten, tannbørsten eller å sende en bolle på rundgang som inngang til å snakke sex. Den kristne troen handler i stor grad om å gjenopprette det som er tapt, ikke fikse noe, men frelse og skape noe nytt, uansett hvor unge vi er.

Jesus modellerte dette for oss igjen og igjen. I en tid hvor kristen tro står under hardt angrep, og det gjennom tiår har vært avdekket påføring av skam og overgrep med Bibelen i hånd, vil jeg først og fremst lytte når kvinner som Gripsgård skriver om denne sårbare tematikken.

Gi jenter håp

Unge vokser i dag opp i en hyperseksualisert verden hvor porno i stor grad er læringsarenaen for seksualitet, ifølge rapporter fra medietilsynet og Redd Barna.

Jeg er overbevist om at vi undervurderer omfanget av dette. Konsekvensene er tydelige, og jeg erfarer at verdigheten og respekten for det sårbare er frarøvet en hel generasjon. Som kristen ønsker jeg å løfte frem seksualiteten som noe verdig og velsignet av Gud; da må også rammene og det vernet den trenger snakkes tydelig om.

I møte med unge jenter registrerer jeg en lengsel etter å bli respektert, ikke bli behandlet som et objekt.

—  Alexis Lundh

I møte med unge jenter registrerer jeg en lengsel etter å bli respektert, ikke bli behandlet som et objekt. De ønsker at det er noen der ute som vil forplikte seg til å elske dem ubetinget, hele livet. Etter en undervisning jeg hadde til konfirmanter en tid tilbake, ble jeg stående og snakke med en hel jentegjeng. Lederen deres oppfordret dem til å stille spørsmål, hvorav en spør: Hva tenker egentlig gutter?

Bakteppet her var min undervisning om sex, porno, grenser og Guds gode hensikt med ekteskap. Jeg valgte å svare ut fra hva Gud har kalt oss til og utfordret jentene til å søke etter det. De guttene finnes der ute, men de må bli fortalt hva som bor i dem av troende kristne menn. Jentene gikk derfra med håp.

Kvinnens unike posisjon

En annen ung jente møtte meg med spørsmålet: Hvorfor er jeg verdifull, som ut fra Bibelen bare ble tatt ut fra mannen sin side? Dette var et viktig spørsmål, og som jeg opplever har sin rot i mindreverd. Det gav meg en anledning til å formidle Guds storslåtte plan og fortelle om rikdommen som er lagt ned i kvinnen.

Om hennes unike posisjon i skaperverket og det første synlige bildet på kirken. Hvordan Gud formet henne så vakker og spennende og at hun var i stand til å utfylle mannen på alle områder. Jesus møtte kvinner og gjenopprettet deres verdighet og satte dem i frihet. Det var ingen som følte seg som en epleskrott etter et møte med han.

Gå til Bibelen

Jeg er enig med Gripsgård at vi må være kunnskapsbasert i møte med tematikken. Spørsmålet om hvor vi skal hente vår kunnskap er da avgjørende. Bibelen svarer særdeles godt når det kommer til kropp, seksualitet, biologi, samliv og identitet.

Med god viten om hva som læres i skole og i mediene, kan jeg være svært frimodig om hva den kristne troen lærer. Trygghet, åpenhet, forpliktelse, utforskning og kjærlighet er en langt bedre historie enn den som vår samtid formidler om seksualitet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt