Verdidebatt

Vi er entydig negative til storprostimodellen

OPPROP: Kirkefagene som samlet gruppe må få en langt mer ledende plass i en ny kirkelig organisering. Her tror vi det ligger en nøkkel til ny kirkelig organisering.

GJØR DET SELV: Domprost i Tromsø Stig Lægdene har laget et «gjør det selv»-opplegg for julegudstjenester

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt