Verdidebatt

NLMs varslingsutvalg er svært kompetent

KONFLIKT: Hovedstyret i NLM er godt informert om de ulike varslingssakene og føler seg trygge på utvalgets hovedkonklusjoner.

I etterkant av de redaksjonelle oppslag og leserinnlegg som har vært oppe i media, etter hovedstyret i NLM sin pressemelding angående varslingsutvalgets rapport, ønsker hovedstyret å komme med følgende uttalelse:

Habilitet grundig vurdert

Hovedstyret hadde en grundig prosess ved opprettelsen av varslingsutvalget. Vi ønsket en sammensetning med ulike bakgrunner og kompetanseområder. Vår vurdering er at vi fikk på plass et svært kompetent varslingsutvalg som har jobbet samvittighetsfullt, grundig og uavhengig.

Vår vurdering er at vi fikk på plass et svært kompetent varslingsutvalg

—  Raymond Bjuland

Det ble foretatt grundige vurderinger av habiliteten til de ulike utvalgsmedlemmene, både på overordnet nivå og spesifikt i de ulike sakene utvalget har behandlet. Som presisert ved flere tidligere anledninger er det ikke korrekt at varslingsutvalget, som inkluderer personer med kompetanse på jus, psykologi og ledelse, kun har forholdt seg til de juridiske aspektene ved varslingene.

Trygge på konklusjoner

Hovedstyret er godt informert om de ulike sakene og føler seg trygge på utvalgets hovedkonklusjoner. Vi tar med oss læringspunktene fra sakene, og ser nå frem til å konsentrere oss om å fortsette å utvikle Misjonssambandet videre.


VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt