Verdidebatt

Ikke innfør kirkepartier nå

KIRKEDEMORKATI: Kirkens ansatte kan miste dagens vippeposisjon i kirkemøtet. Vent til den kirkelige organiseringen har kommet på plass.

DEMOKRATI: Menighetene bør være kirkens grunnleggende demokratiske enhet, ikke kirkepartiene, skriver Markus Westermoen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt