Verdidebatt

Fallitterklæring for norsk adopsjonspolitikk

ADOPSJON: I 1997 undertegnet Norge Haag-konvensjonen om adopsjon. Den sier at adopsjon ikke er en enkeltstående hendelse, men en livslang prosess. Det punktet har norske politikere i flere tiår enten ikke lest eller bevisst latt være å følge opp.

Silhuett av familie. Foreldre med tvillinger. Barndom. Familielykke.
Silhouette of a familiy.
Foto: Frank May / NTB
NB! MODELLKLARERT
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt