Verdidebatt

Derfor får aktivister preke hos oss

KIRKE OG POLITIKK: Det er i den levende samtalen mellom bibeltekster og menneskers erfaringer at Bibelen blir Guds Ord for oss i dag.

«Bibelen snakker ikke om et tredje boligmarked», uttaler Daniel Skjevik-Aasberg, som et argument mot at Tøyenkirken har invitert gjestepredikanter (bla fra gruppen Reduser husleia) til våre onsdagsmesser.

Bilder av Gyrid Gunnes tatt ved Tøyen Kirke, pluss bilder av kirka.

Selvsagt har han rett i det. Den kristne Bibelen ble skrevet, samlet og redigert over flere århundrer, av mennesker som levde under livsbetingelser og innenfor verdensbilder som er fremmed for samtidens mennesker. Bibelen sier derfor ingen ting om sentrale etiske spørsmål i samtiden eller i den kirkepolitiske debatt.

Gjelder mange ting

Eksempelvis inneholder Bibelen ingen etikk for seksuelt samliv mellom samtykkende, økonomisk og juridisk selvstendig mennesker, enten de regner seg som heterofile eller skeive. Bibelen er taus om behovet for bremse klimaendringene eller stoppe forsøpling av havet. Bibelen inneholder intet forbud mot bruk av slaver.

Det er lett å glemme det Jon Davis og Isabel Wollaston påpeker i The sociology of sacred texts (1993), nemlig at Bibelens ulike teologier er formulert av mennesker som ikke i sin villeste fantasi kunne forstille seg den vold og industrialiserte lidelser som har funnet sted på kloden siden år 1500.

Så Skjevik-Aseberg har selvsagt rett i at det ville vært oppsiktsvekkende hvis mosebøkenes forfattere eller evangelistene hadde kjent til det tredje boligmarkedet.

Prestens oppgave

Men det Skjevik-Aseberg overser er at nettopp fordi Bibelen og vår tid er så fremmed, vil enhver lesning av Bibelen være en tolkning: En tekst settes i sammenheng med et samtidsfenomen.

Valget av denne sammenhengen mellom tekst og samtid, er menneskeskapt. Eksempelvis er Luk 10;25-37, (kalt «Jesu lignelse om barmhjertige samaritan») blitt tolket som en tekst om kall til moralsk handling, hvor vekten legges på Luk 10: 30b-37, og ikke på innledningen (Luk: 10:25-30) hvor fortellingen plasseres som en illustrasjon på et spørsmål om den hellig teksts normative status.

Det finnes mennesker iblant oss som lever år etter år uten muligheten til å forsørge seg selv eller formelle rettigheter.

—  Gyrid Gunnes

Den kritiske refleksjonen over hvilke erfaringer en slik sammenstilling forutsetter, er en del av presters arbeidsoppgaver. Teologisk vitenskapsteoretisk innsikt i tolkningens rolle og betydning i prekenarbeid har praktisk-teologisk konsekvenser: Det finnes mange mennesker – særlig i Oslo – som har dårlige livsvilkår fordi leiemarkedet er dyrt og standarden ofte lav.

Derfor får aktivister preke

Det finnes mennesker iblant oss som lever år etter år uten muligheten til å forsørge seg selv eller formelle rettigheter. Det finnes mennesker iblant oss som lever med rus. Derfor har vi invitert organisasjoner som representerer disse erfaringene til vår prekestol i valgmåneden. Det er i den levende samtalen mellom bibeltekster og ulike menneskers erfaringer at Bibelen blir Guds Ord for oss i dag.

Å være en diakonal kirke er å være drevet av en hermeneutisk sult i møte med prekenes form og premisser, som aldri konkluderer med endelige svar.

Fordi Kirkens Bymisjon er en diakonal organisasjon med en kirke og en prekestol, vil vi fortsette å oppsøke og å la oss utfordre av samtidens stemmer.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt