Verdidebatt

Derfor får aktivister preke hos oss

KIRKE OG POLITIKK: Det er i den levende samtalen mellom bibeltekster og menneskers erfaringer at Bibelen blir Guds Ord for oss i dag.

Gyrid Gunnes, aktivisme, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt