Verdidebatt

Indremisjonsledere: Vi oppfordrer kristne til å stemme KrF

VALG: KrF risikerer å bli et miniparti på Stortinget etter valget. Samtidig opplever vi et intenst press mot et kristent verdensbilde. Som indremisjonsledere oppfordrer vi til å bruke stemmeretten for å sikre at partiet fortsatt får innflytelse i norsk politikk.

Selv om TV2s meningsmåling fra 15. august ubemerket løftet KrF til 5,1 prosent og en fremgang på 1,3 prosentpoeng, er andre meningsmålinger i tråd med bildet vi har sett lenge: KrF står i stor fare for å falle under sperregrensen. Partiet vil i så fall miste muligheten til å få utjevningsmandater og vil bli redusert til en eller to representanter i nasjonalforsamlingen.

Det er på tide

Mye kan sies om KrFs politiske prioriteringer og utspill de siste årene, og noe er vi direkte uenige i. Nå mener vi likevel at tiden er inne for å gå til det uvanlige skritt å oppfordre kristne til å gi sin stemme til et bestemt parti.

KrF sier om seg selv at «Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrF er et verdiparti bygget på overbevisningen om de kristne verdiene er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt.»

Dette kan vi alle være enig i, og det forplikter partiet. Som indremisjonsledere opplever vi da også å ha KrFs støtte på viktige områder. Ikke minst gjelder det kristne friskoler. Dersom det ikke var for KrFs arbeid på Stortinget, ville eksempelvis ikke Sjøholt folkehøgskole fått helt nødvendig støtte over statsbudsjettet. Mens andre partier, særlig på venstresiden, nå snakker om å stramme inn muligheten for etablering og statsstøtte for kristne friskoler, står KrF ved vår side her.

Det er press mot det å kunne gi uttrykk for sin tro i offentligheten og la dette prege den virksomheten en driver. Vi trenger KrF for å hegne om denne menneskeretten.

—  Indremisjonsledere

Bioteknologi som kampsak

Vi vil også minne om partiets kamp mot liberaliseringen av bioteknologiloven som Frp, Ap og MDG sto i spissen for. Denne lovendringen peker mot et sorteringssamfunn som er klart i strid med kristen tenkning om at alle mennesker har samme verdi. KrF vil ivareta rettsvernet for enkeltmennesket fra unnfangelse til naturlig død, og det trengs framover.

Selv om vi kunne ønske at KrF var enda klarere i sin tenkning om ekteskap og familie, vil vi likevel mene at nettopp dette partiet har størst forståelse for – og vilje til – å arbeide for at det bibelfunderte ekteskapet og en familie bestående av mor, far og barn, fortsatt skal være sentrale byggeklosser i samfunnet vårt.

Vi trenger KrF

Vi vil også nevne ytrings- og trosfriheten. Det er press mot det å kunne gi uttrykk for sin tro i offentligheten og la dette prege den virksomheten en driver. Dette har vi ikke minst kjent på kroppen som skolebevegelse. Vi trenger KrF for å hegne om denne menneskeretten.

Vi kunne også skrevet om andre saksområder, som kampen for en bærekraftig forvaltning av skaperverket og kampen mot fattigdom, forfølgelse, undertrykkelse og internasjonal urettferdighet.

Den som mener at andre partier kjemper bedre for disse verdiene, samt har mulighet for reell innflytelse etter valget, må stemme etter sin overbevisning. For vår del vil vi gi denne oppfordringen: Bruk stemmeretten – stem KrF! Godt valg!

Disse har signert:

Erik Furnes, generalsekretær ImF

Paul Tore Garvo, Finnmark Indremisjon

Ole Christian Martinsen, Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Johan Halsne, ImF Sunnmøre

Sondre Orrestad, Sogn og Fjordane Indremisjon

Ole Jørgen Storsæter, Nordhordland Indremisjon

Ole Andreas Wastvedt, ImF Midthordland

Marit Hårklau Ådnanes, IMS

Torgeir Lauvås, ImF Rogaland

Ragnar Ringvoll, ImF Sør

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt