Verdidebatt

Altfor enkel retorikk fra Sp

VALG: Senterpartiets politikk og retorikk bidrar til å gjøre mennesker mindre lydhøre overfor de store utfordringene verden står overfor i dag.

Kristine Kråvik, Sp, debatt

Kjære Anne Beathe Tvinnereim. Takk for et godt og utfyllende svar (VL 11.8.21). Det gleder meg å høre at du, som nestleder i Senterpartiet, er opptatt av global rettferdighet og klima.

Dessverre er det sjelden jeg hører disse spørsmålene blir satt på dagsorden av politikere fra ditt parti. Sps fokus på forskjeller mellom folk her i Norge, blir sjeldent fulgt opp med oppfordringer om å jobbe mot global urettferdighet. Og når andre partier utfordrer Sp på deres plan for å kutte klimautslipp, svarer dere ofte med å fortelle hvor urettferdig andre partiers planer er for «vanlige folk».

Ofte med negativt fortegn

Men den virkelige urettferdigheten finner vi ikke innenfor våre egne landegrenser. Vårt overforbruk har bidratt til å ødelegge kloden, og det er de som har lite fra før som blir hardest rammet. Dette perspektivet er nesten borte når Sp-politikere og din leder Trygve Slagsvold Vedum uttaler seg.

Det handler om Norge, hvordan Norge kan få mer og bedre avtaler, flere vaksiner osv. Og når det handler om verden og det internasjonale samfunnet er det ofte med negativt fortegn, som motstand mot EU og EØS.

Jeg mener at denne politikken og retorikken bidrar til å gjøre mennesker mindre lydhøre overfor de store utfordringene verden står overfor i dag. Og inntrykket jeg sitter igjen med er at med Sps politikk får vi: Norge – nasjonalstaten som er seg selv nok.

Handler ikke bare om «folk»

Du setter som premiss for teksten din at «alle land først og fremst har en forpliktelse overfor sine egne innbyggere». Dette premisset deler jeg ikke. Jeg ønsker meg ikke politikere som på denne måten forenkler den politiske virkeligheten.

Jeg ønsker meg politikere som både representere sin lokale valgkrets, men som også kan se det store bildet. Jeg ønsker meg politikere som også er opptatt av å være en forkjemper for de som ikke har en stemme. Som biene, trærne, fiskene i havet, myra, lyngheiene, mikroorganismen i matjorda, rennende vann og grønne planter.

Sp ønsker lokalt styre, men noen ganger vil lokale ønsker stå imot det som er i felleskapets interesse

—  Kristine Kråvik

Da blir det feil, slik Sp hevder, at politikk handler om folk. For det handler ikke bare om folk, men også om naturen og økosystemene og hvordan vi kan lage gode strukturer for å ivareta alt dette på best mulig måte.

Sp ønsker lokalt styre, men noen ganger vil lokale ønsker stå imot det som er i felleskapets interesse eller det som best ivaretar viktige økosystemer. Det er da vi trenger kloke politikere som ikke bare ønsker å blidgjøre velgere, men som tør å leve i spenningen mellom det lokale og det globale, og som kan sette natur og miljø foran folks ønsker når det er nødvendig.

For enkel retorikk

Det blir for enkelt å si at dere vil lytte til folk. For folks ønsker vil alltid være forskjellige og det er ikke mulig å gjøre alle fornøyde.

I Sps stortingsprogram sier dere rett ut at «Målet med utenrikspolitikk er å ivareta norske interesser i det internasjonale samfunnet». Hvis Sp virkelig mener at Norge er nasjonalstaten som ikke er seg selv nok, må dere være ærlige å si at vi ikke kan sette Norges interesser først i alle sammenhenger. Da må vi veie lokale hensyn opp mot globale mål. Da må vi noen gang si nei til folks ønsker, for å verne om natur og økosystemer.

Bare på denne måten kan vi løse de store utfordringene verden står overfor i dag. Ved å velge å leve i spenningen mellom det lokale og det globale.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt