Verdidebatt

Venstresidens tiltak bommer

BARNEFATTIGDOM: Arbeiderpartiet og venstresidens løsning på barnefattigdom er å gjøre SFO, barnehage og tannhelsetjenester billigere. Dette er hyggelige tiltak, men feil fokus.

Unge Høyre, barnefattigdom, debatt

Den siste tiden har det vært mye fokus på økende forskjeller, og opposisjonen er svært flinke til å beskylde Høyreregjeringen for disse.

Men la oss gjøre en ting klart: Arbeiderpartiet og venstresidens kortsiktige løsninger vil ikke føre til noe annet enn at fattigdommen går i arv!

Arina Aamir, Nestleder i Aker Unge Høyre og Jenny Helene Syse, AU-medlem i Oslo Unge Høyre

Usynlig fattigdom

Noe av det mest bekymringsverdige med fattigdommen i Norge er at den er usynlig. Din bestevenninne kan leve under denne fattigdommen uten at du vet noe som helst.

For fattigdom i Norge handler sjeldent om å få et tak over hodet eller mat på bordet. Fattigdom i Norge kan være at syv år gamle Lise ikke får muligheten til å være med på turn fordi utstyret er for dyrt. Eller at ni år gamle Ali ikke får feiret bursdagen sin som de andre vennene hans, fordi familien ikke har penger til overs.

Det gjør vondt å være fattig i et av verdens rikeste land, men da er det også vårt ansvar å forhindre at denne fattigdommen går i arv!

Feil fokus

Når fattigdommen er så usynlig, er det viktig at vi som samfunn, med den rette politikken, setter inn de riktige tiltakene for å styrke familienes økonomi. Det er her uenighetene til Arbeiderpartiet og Høyre begynner. Vi ønsker begge å nå det samme målet, men hvordan vi skal gjøre det, er vi uenige om.

Arbeiderpartiet og venstresidens løsning på utfordringen er å gjøre SFO, barnehage og tannhelsetjenester billigere. Dette vil føre til at man får spart noen ekstra kroner hvert år. Det er ingen tvil om at dette er hyggelige tiltak, men vi mener det er feil fokus.

Det er en umulig oppgave å minske forskjellene uten å skape flere arbeidsplasser og få flere ut i jobb.

—  Aamir og Syse

Høyre går derimot inn for at alle som skal – og ikke minst vil – jobbe, skal kunne jobbe. Vi vil skape flere arbeidsplasser og bryte barrierene ulike minoritetsgrupper møter når de søker jobb.

Vi mener det er en selvfølge at man i arbeidslivet og i samfunnet generelt skal du bli vurdert ut fra sine kvalifikasjoner og kompetanse – ikke bakgrunn eller navn. Her strekker ikke Arbeiderpartiets politikk til.

Tiltak som fungerer

Det er en umulig oppgave å minske forskjellene uten å skape flere arbeidsplasser og få flere ut i jobb. Med Høyre i regjering er det blitt satt i gang en real inkluderingsdugnad for å gi flere en mulighet til å komme seg ut og delta i arbeidslivet.

Ikke minst har denne regjeringen styrket ordningen med individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse slik at flere som sliter psykisk eller har nedsatt funksjonsevne får hjelpen de trenger for å stå i jobb. I tillegg til dette har regjeringen styrket Kompetansepluss – ordningen og kvalifiseringsprogrammet hos NAV – slik at flere som ønsker kan få oppfølging for å komme i jobb.

Dette er tiltak som fungerer, og det er bare toppen av kransekaka.

Fattigdom går i arv

Uansett hvor mye man sier at i Norge har alle det samme utgangspunktet for å lykkes og de samme mulighetene til oppnå sine drømmer, så stemmer ikke dette alltid. Har man vokst opp med foreldre som har vært arbeidsløse, og som har søkt på stilling etter stilling uten å få jobb, er det en sannsynlighet at barna gir opp før de i det hele tatt har prøvd.

Foreldre er rollemodeller, det er de man ser opp til hele veien – og dersom de jobber, får også barna motivasjonen til å bidra i samfunnet de lever i. Det er med andre ord ikke bare et enkeltmenneske arbeidsledighet og fattigdom går utover, det er flere personer rundt – ja, til og med kommende generasjoner.

Arbeiderpartiet ser på de kortsiktige løsningene som muligens vil føre til noen ekstra lommepenger

—  Aamir og Syse

Dette viser oss at Arbeiderpartiets løsning på problemet som å gjøre SFO, barnehage og tannhelsebehandling billigere, ikke alene vil minske forskjellene. Det som vil gjøre det derimot, er å sørge for at alle som kan jobbe, skal kunne jobbe.

Nå er det ikke slik at Høyre ikke fokuserer på billigere SFO og barnehage også. Høyre styrker barnetrygden og innfører fritidskort for barn mellom seks og atten år. Høyre i regjering har også gjort barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Men vi mener at roten til problemet ligger et annet sted, og at det ikke er noen motsetning mellom å gi flere muligheten til å gå på SFO og å få flere ut i jobb.

Aps kortsiktige løsninger

Den største forskjellen i samfunnet vårt er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Dette er det som skiller Arbeiderpartiet fra Høyre.

Arbeiderpartiet ser på de kortsiktige løsningene som muligens vil føre til noen ekstra lommepenger, mens Høyre ser på de langsiktige løsningene som vil sikre alle den forutsigbarheten og tryggheten de fortjener. Som vil sørge for at alle som blir berørt vet at dette ikke bare er en midlertidig løsning, men at den vil være varig.

Derfor er hovedprioriteten å hjelpe flere med å fullføre utdannelsen sin og tette kunnskapshull, slik at flere blir kvalifiserte og kommer seg ut i jobb. Det er bare slik vi kan sikre familier den fremtiden de trenger, samtidig som vi sørger for at fattigdommen ikke går i arv.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt