Verdidebatt

Vi trenger fortsatt KrF på Stortinget!

OPPROP: Vi var uenige i veivalget KrF gjorde. Men dette kan ikke overskygge det faktum at KrF fortsatt har en viktig rolle å spille i norsk politikk.

Kristelig Folkeparti har spilt en viktig rolle i norsk politikk i mange år. Partiet har løftet fram saker som ellers kunne ha blitt neglisjert, spesielt når det gjelder verdispørsmål. Det vil være et stort tap hvis partiet faller ut av Stortinget.

Trenger et parti som bygger på kristne verdier

Vi, æresmedlemmer i KrF som undertegner dette oppropet, var alle uenige i det veivalget partiet gjorde i regjeringsdiskusjonen høsten 2018, og vi har også vært kritiske til andre sider ved partiets politikk. Men dette kan ikke overskygge det faktum at KrF fortsatt har en viktig rolle å spille i norsk politikk.

Vi trenger et parti som bygger på kristne etiske verdier og som på dette grunnlag kjemper for saker knyttet til livsvern, familie, internasjonal solidaritet, miljø og klima og sosial og distriktsmessig utjamning.

Løfte partiet over sperregrensen

Vi må sammen løfte partiet over sperregrensen ved det forestående stortingsvalget slik at KrF kan få en slagkraftig stortingsgruppe også i de kommende årene. Derfor oppfordrer vi alle til å stemme på Kristelig Folkeparti, også om en skulle være uenig med partiets politikk på enkelte områder.

Godt valg!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt