Verdidebatt

Her er ti eksempler på at Mimir bryter det åttende bud

POLITIKK: Jeg er dog trygg på at vår Gud er full av tilgivelse. La oss likevel sørge for at vi i vår jordiske verden holder oss unna marxismens epler.

Oslo 20180830.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forlater regjeringens budsjettkonferanse på Statsministerens kontor torsdag.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den dagen Mimir Kristjansson kommer til Perleporten, vil St. Peter se alvorlig på han og si: «Den kronikken i Vårt Land, var ikke den litt vel frimodig sett opp mot det åttende bud?»

Nå ville kanskje Mimir i en slik situasjon først og fremst være overrasket over at han faktisk står foran St.Peter, siden han er erklært ateist og politisk tilhører marxismen. Faktum er uansett at hans kronikk i Vårt Land virker å ha vært ført i pennen med samme hensikt som å bli fristet til å spise forbuden frukt i Edens hage – argumentasjonen bak høres fristende ut, men hensikten er ikke god.

10 ganger Mimir bryter det 8. bud

I valgkampen kjører venstresiden en gjennomført, men uriktig retorikk om at «høyresiden konsekvent har kuttet i støtten til de fattige og trengende». Det er tull og tøys, og vitner om manglende tillit til egne løsninger når man må lyve om andres standpunkt.

La meg gi ti eksempler på at Mimir bryter det åttende bud:

 1. Dagens borgerlige flertall har innført ordning med gratis barnehage for lavinntektsfamilier.
 2. Barnetrygden er økt for første gang på tiår.
 3. Minstepensjonen er økt med over 30.000 kroner.
 4. Det er gjort et kraftig løft innen kreftbehandling.
 5. Politiets kamp mot misbruk av barn er styrket og bedre organisert.
 6. Frivillige organisasjoner opplever vekst i inntekter pga gaveforsterkningsordningen.
 7. Rusomsorgen har fått et betydelig løft.
 8. Det samme gjelder psykisk helse.
 9. I skolene er skolehelsetjenesten betydelig styrket.
 10. Fakta viser at offentlige utgifter til velferd og offentlige tjenester har økt med mangfoldige hundre milliarder kroner.

Venstresiden forsøker derimot å gi inntrykk av at «skattelettelser til de rike» har utarmet staten. Det er simpelthen fullstendig feil.

Mimirs ideologi

Mimirs innlegg viser samtidig at det ikke er vanskelig å finne feil og mangler i vårt samfunn. Jeg er helt enig og derfor engasjerer jeg meg politisk.

Som Frp-er mener jeg satsingen på eldreomsorg fortsatt må styrkes og vi må raskere ta i bruk nye medisiner. Vi må styrke politiet, forbedre trafikksikkerheten og satse enda mer på våre barn. Men vi må kunne fremme slike standpunkt uten å tillegge motparten uriktige og mørke motiver, slik Mimir gjør.

Vårt Lands lesere trenger ikke særlig mye påminnelse om hva slags ideologi Mimir faktisk tilhører.

—  Ketil Solvik-Olsen

Vårt Lands lesere trenger ikke særlig mye påminnelse om hva slags ideologi Mimir faktisk tilhører. Prinsipprogrammet til Rødt sier stolt «Vi baserer forståelsen vår av samfunnet på marxistisk teori.»

All erfaring viser at det dessverre gir lite rom for det mangfold som et samfunn bør ha – av næringsliv, av trosretninger og av privat og frivillig initiativ. Selv om Mimir peker på noen reelle problemer i samfunnet, mener jeg han har valgt helt feil teoretisk fundament for å løse problemene.

Vi må holde oss unna marxismen

Som kjent er veien til helv… brolagt med gode intensjoner. Jeg er dog trygg på at vår Gud er full av tilgivelse, og at St. Peter derfor ikke vil sende Mimir på den vei.

La oss likevel sørge for at vi i vår jordiske verden holder oss unna marxismens epler.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt