Verdidebatt

Krisetid for folkekirken

TRADISJONER: Jeg kan ikke forstå at én generasjon kirkeledere alene har rett til å gjøre så store inngrep i salmetradisjonene, bønnene og gudstjenesteordningene som det er gjort det siste tiåret.

Ola Garli, folkekirken, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt