Verdidebatt

Norske og kristne verdier må bevares

For Fremskrittspartiet og meg står norske og kristne verdier helt sentralt.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Rune Edvardsen spør:

Ingen annen politiker har klart like godt som deg å nå gjennom til kristenkonservative velgere. Med din støtte til Israel, ditt kritiske blikk på islam og din restriktive flyktningpolitikk, har du fått deg mange følgere. Men for meg ser det ut til at den kristne kulturarven er viktigst for deg når det nærmer seg valgkamp.

Resten av året er du leder for et parti som ønsker å kutte all statsstøtte til kristne menigheter og andre tros- og livssynssamfunn. Et parti som vil ha lavere alkoholavgifter, utvidede skjenketider, og fjerne loven som forbyr kjøp av sex. Hvordan forsvarer du denne politikken for dine kristne velgere?

Lørdag og søndag står Rune Edvardsen alene på scenen under møter i Hordaland. Møtene var opprinnelig planlagt som en «far og sønn-aksjon» med Aril og Rune Edvardsen. Dette bildet er fra da Rune talte under Aril Edvardsens begravelse.

Frp svarer:

Det er en interessant utfordring som kommer fra Rune Edvardsen, og den viser egentlig veldig godt forskjellen på Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Jeg har med meg barnetroen min, og selv om Edvardsen insinuerer at det er kun viktig for meg når det er valgkamp, er det helt feil. Det er noe jeg har snakket om ved mange anledninger, og jeg er opptatt av de norske, vestlige og kristne verdiene som dette landet er bygd på. Det har gjort Norge til det fantastiske landet det er i dag, og vi må aldri glemme den kristne kulturarven. Den trenger at vi tar vare på den.

Det gjør at selv om det ikke nødvendigvis er populært, var jeg den eneste partilederen som tok et tydelig oppgjør i den nylige Israel/Palestina-konflikten, og sa klart ifra om at Israel har en selvsagt rett til å forsvare sitt eget land. Dessverre har vi sett at hver gang det virkelig blåser, forsvinner KrFs ledelse fra slike debatter.

De forsvant også fullstendig da det var snakk om å vanne ut flaggloven. Vi mener det er helt åpenbart at offentlige flaggstenger bør være forbeholdt det norske flagget, og dernest det samiske og kommuneflagget. Å ikke gjøre det nærmest fritt frem sto vi nok en gang alene om.

Innvandring og verdier

Jeg opplever også at mange velgere er opptatt av at vi må ha en streng og restriktiv asyl- og innvandringspolitikk. Det handler først og fremst om at vi ikke kan ta inn flere enn det vi evner å integrere. Det har Norge gjort i altfor lang tid, og vi ser konsekvensene av det, spesielt i Oslo. Med ungdomskriminalitet og en voldtektskultur har vi sett groteske handlinger bli gjort. I tillegg har vi fått et stort utenforskap, hvor mange innvandrere ikke jobber, og dermed ikke blir integrert. Det er opplagt, og grundig dokumentert hvordan dette ikke er bærekraftig. Samtidig peker andre partier heller på de eldre som et problem, fordi vi lever lengre. Det er et gode, og eldre skal aldri måtte føle de er en byrde for samfunnet.

I verdispørsmål skal vi heller ikke krumme ryggen for å tilpasse oss andre. Det er dem som kommer til Norge som skal tilpasse seg våre tradisjoner og verdier. I Norge viser vi ansiktet vårt, og vi takker ikke nei til å jobbe på grunn av særreligiøse krav. Dessverre ser vi at tankegangen bak ord som mangfold og toleranse altfor ofte fører til at man tolererer det intolerante, og at vi ikke står opp for våre egne verdier. Det er i beste fall naivt å tro at folk som kommer fra en helt annen kultur legger igjen alle holdningene i det de passerer grenseovergangen.

Det er dem som kommer til Norge som skal tilpasse seg våre tradisjoner og verdier.

Folk bør styre livene sine selv

Men der Edvardsen misforstår, er at de felles verdiene vi har i samfunnet er det selvsagt vi skal stå opp for. Men at troen i seg selv skal være et argument for politikk blir feil. Jeg har aldri møtt en kristen som mener at hvor kristen du er defineres av hva du mener om alkoholavgiftene.

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti, og mener folk bør styre livene sine selv. Det gjelder uansett hvilken bakgrunn du har. Alle er individer, og desto mer moralisme det er fra staten inn i den private sfære, desto verre er det. For oss er det et grunnleggende verdisyn som passer utmerket inn i de norske og kristne verdiene.

Et av de landene jeg liker best å feriere i er USA. Der er det liberale lover på både skjenking og alkohol. Jeg tror de fleste kristne som har besøkt det landet vil ha vanskelig for å hevde at nordmenn er mer kristne enn amerikanere flest på grunn av høye alkoholavgifter og skjenketidene.

Jeg har selv vært i et utall debatter med Den norske kirke, og mener de på ingen måte forvalter de kristne verdiene på en god måte.

Staten bør ut av religion

Det samme gjelder når vi diskuterer trosstøtten. Alle trossamfunn bør i våre øyne være uavhengige av staten. Jeg har selv vært i et utall debatter med Den norske kirke, og mener de på ingen måte forvalter de kristne verdiene på en god måte. Det siste jeg vil er at stadig flere trossamfunn skal bli mer likt Den norske kirke. I stedet bør staten ut av religion, og dermed må også trosstøtten fjernes for alle religioner. Dette henger sammen med vårt grunnsyn om at staten bør bli mindre, ikke større – og heller ta hånd om kjerneoppgavene på en god måte. Dermed kan vi også senke skatter og avgifter, og sørge for at vanlig folk kan bruke mer av egne penger på veldedighet, sitt trossamfunn eller hva de enn ønsker å gjøre med deres hardt opparbeidede penger.

En mye større utfordring, som jeg håper både Edvardsen og andre tenker over, er hvordan det i stadig større grad blir skambelagt å kalle seg for kristen. Og hvordan synspunkter blir skjøvet ut av den offentlige debatten. Nylig så vi et eksempel på at Åge Hareide gikk ut og mente at idretten ikke burde være politisk, men heller en arena hvor alle kan møtes. Han ble ikke bare møtt med kraftig kritikk, men en kommentator i Bergens Tidende mente det var ren hatprat. Med andre ord en straffbar handling å insinuere at idretten skal holdes unna politikk.

Det handler om frihet

Dette er en skremmende utvikling i mine øyne, som alle som setter ytringsfriheten og våre vestlige og kristne verdier høyt burde tenke over.

Kristendommen for meg er en personlig tro. Jeg har med meg barnetroen min, og jeg ber sammen med barna mine. Jeg kommer aldri til å være med på at folk skal dikteres av politikerne. For meg handler det om frihet. Friheten til å leve slik du selv ønsker. Det vil alltid Fremskrittspartiet sette først.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt