Verdidebatt

Folkekirken må veie tungt i delingen av OVF

DEN NORSKE KIRKE: Delingen av midlene i Opplysningsvesenets fond (OVF) er i siste fase. Beslutningene som nå skal tas må være forankret i fondets historiske begrunnelse og målsetning.

EIENDOMSOPPGJØR: Stortinget har understreket at det er naturlig at Den norske kirke overtar «kulturminneboliger» fra OVF, altså kirkelige eiendommer med en særlig kulturhistorisk og kirkehistorisk verdi. Tanum prestegård ligger i Brunlanes i Larvik kommune like ved Tanum middelalderkirke og er i dag Vestfolds eldste bevarte embetsgård.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt