Verdidebatt

Urettferdig uttalelse mot Ungarn

Kjære redaksjon. Jeg ble veldig overrasket da jeg leste en støtende og urettferdig uttalelse mot Ungarn i en lederartikkel i den kristne dagsavisen Vårt Land. I lederartikkelen har de fått det til å høres ut som om at en EU-medlemsstat har brutt menneskerettighetene på grovt vis.

Men selvfølgelig finnes det hverken politiske fanger eller noen fysiske overgrep, og pressen kan faktisk uttrykke sine synspunkter i dette landet. I Ungarn kan journalister være både enige og uenige i UEFAs beslutning om at idrett skal handle om sport og ikke politisk aktivisme.

Det er åpenbart ikke tilfeldig at Vårt Land fokuserer på fotball – det hadde selvsagt vært vanskelig å kritisere beskyttelsen av kristne verdier. I dag blir Ungarn (med henvisning til menneskerettighetene) bakvasket i medier over hele Europa på grunn av en lov som fremmer små barn og mindreåriges beskyttelse mot fargerike ideologier som setter søkelyset på ulike former for seksuelle relasjoner.

I mange europeiske land foregår det en progressiv lovgivningsprosess som fokuserer på kjønnsspørsmålet. Dette gjør det praktisk talt umulig for familier som praktiserer sin religion, å gi barna en oppdragelse i samsvar med deres egne tradisjonelle verdier og livssyn. Gjelder ikke menneskerettighetene for dem også?

Denne militante progressive trenden strider altså mot prinsippene om religions- og ytringsfrihet, og til syvende og sist, mot valgfrihet.

Ungarns ambassadør
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt