Verdidebatt

«Liberal har blitt et moteord»

IDEER: Bakenfor de fine ordene om individets rett til å ta avgjørelser på egne vegne, aner jeg en frihetsforståelse som er grenseoverskridende.

Oslo 13.06.2017.
Geir Hellemo, pensjonist, tidligere rektor ved Det praktisk-teologiske seminar og professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. 
Foto: Joakim S. Enger
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt