Verdidebatt

Alt annet enn en flopp

PARTIET SENTRUM: Jeg tror kommentator Emil André Erstad vil få seg en overraskelse i september.

Emil Andre Erstad skriver i en kommentar i Vårt Land at Partiet Sentrum fremstår som en flopp og neppe kommer til å bli et stortingsparti. Han skriver også at «Eit politisk parti treng fiendar, saker og veljarar. Partiet Sentrum manglar alle tre».

Erstad er en dyktig politiker og en engasjerende kommentator, men denne analysen blir for simpel.

Denne analysen blir for simpel.

—  Simen Bondevik

Ganske imponerende

Kritikken om at Partiet Sentrum mangler saker, er det utfordrende å ta seriøst. Vi har et svært omfattende og gjennomarbeidet partiprogram på 129 sider. Detaljert, konkret politikk og større tanker og visjoner har begge deler fått plass.

Folk vet hva de får om de stemmer på Partiet Sentrum. Vi kommer til å prioritere mangfold & likestilling, felleskap & sosial rettferdighet og klima & miljø. Vi vil føre en politikk som sørger for at alle får en mulighet og blir akseptert uavhengig av hvem de er. Sentrum er ikke et ensaksparti, men et parti som legger FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene til grunn for utformingen av all politikk.

At et parti trenger velgere er det liten tvil om. Men å overbevise velgere tar tid. Samtlige partier på Stortinget som har blitt etablert i nyere tid har brukt flere valg på å komme inn på Stortinget. Nå er det faktisk innenfor rekkevidde å få Geir Lippestad inn på Stortinget i Oslo, og å gjøre et godt valg over hele landet. På en rekke meningsmålinger er Sentrum det største partiet i gruppen «andre». For et parti som kun er et halvt år gammelt er det ganske imponerende.

Trenger Sentrums stemme

Erstad kritiserer oss også for mangel på fiender, han hevder det er nødvendig for ethvert politisk parti. Jeg tror derimot velgere er lei av drittkasting og ensidig kritikk av andre partiers politikk.

Basert på tilbakemeldinger vi har fått etter at Partiet Sentrum har tatt plass i samfunnsdebatten, kan jeg ganske sikkert si at det er mange som har savnet et politisk parti som er anstendige og framsnakker egen politikk. Politikere som bidrar til en anstendig samfunnsdebatt og som tar saken i stedet for personen har vært mangelvare i norsk politikk.

Jeg tror derimot velgere er lei av drittkasting og ensidig kritikk av andre partiers politikk.

—  Simen Bondevik

Det betyr ikke at partiet vårt skal la være å være en tydelig stemme i viktig saker. Det har vi vært en rekke ganger og det kommer vi også til å fortsette med i fremtiden. Sentrums stemme trengs i en rekke saker i norsk politikk.

Kampen mot utenforskap og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne er vår sak nummer én – den er det ingen andre som løfter høyt nok. Politikerne på Stortinget tar ikke klimakrisen på alvor – vi må fase ut olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel og heller satse på fornybar energi. Rasismen i samfunnet vårt trenger vi et oppgjør med – ingen partier har så omfattende program som Sentrum på dette.

Får seg en overraskelse

Erstad stiller seg kritisk til at vi har brukt flere måneder på å samle inn 5000 underskrifter. Denne kritikken synes jeg er lite treffende. Disse signaturene måtte samles inn fysisk midt under en pandemi. Det vil si at folk måtte printe ut et skjema, skrive under fysisk på ark og sende det inn med posten. Det at 7800 personer tok seg bryet med å gjøre dette – allerede før vi hadde et partiprogram – er alt annet enn en flopp.

Det er selvsagt enkelt for en tidligere KrFU-leder og politisk kommentator å kritisere et parti som så nylig har blitt stiftet.

—  Simen Bondevik

Det er selvsagt enkelt for en tidligere KrFU-leder og politisk kommentator å kritisere et parti som så nylig har blitt stiftet. Meningsmålingene, partiorganisasjonen og kommunikasjonen ser selvsagt ikke like tradisjonell og proff ut som vi ser fra de etablerte politiske partiene.

Det skulle egentlig bare mangle. Partiapparater som har blitt bygd med millioner av kroner gjennom mange år er kanskje mer effektive. Men det rettferdiggjør ikke å konkludere med at Sentrum er en flopp.

På et halvår har vi etablert fylkeslag i hver eneste fylke i Norge, vi har rekruttert over tusen medlemmer og vedtatt et omfattende partiprogram. Nå starter jobben med å kommunisere dette til velgerne, slik at vi endelig får et parti på Stortinget som setter kampen mot utenforskap først.

Jeg tror Erstad vil få seg en overraskelse i september.


Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt