Verdidebatt

VÆR SÅ SNILL …

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Nå er det nok!

La meg få stille oss hver enkelt et spørsmål; Er du kalt til å representere den teologi du har valgt som plattform her på denne jord? Eller, er du kalt til å vise hvem Gud er og hva faktisk Gud har gjort for deg (og for alle)?

Dessverre opplever jeg, og sikkert andre med meg, at det diskuteres opp og ned rundt teologiske spørsmål som splitter mer enn som samler. Får inntrykk av at det er om å gjøre å ha et rett standpunkt. Og om en tenker annerledes enn innleggets forfatter, ja da er en ikke god nok for å ha et forhold til Gud. Det uttrykkes både direkte og indirekte.

Når vi gjør dette er det som vi kaste stein på hverandre. Og gjør vi det lenge nok har steinene vi har kastet blitt til mur som omringer deg, meg og de andre som kaster stein. Og så lurer vi på hvordan det har seg? La oss heller bruke den steinen som ønskes kastes til å bidra til å bygge bro over til de(n) andre. Bruke den kreativitet og skaperkraft som Gud har lagt ned i deg. Jeg har bestemt meg for at de steiner jeg har hatt ønske om å kaste skal anvendes annerledes. Så vil jeg se hva som da vil skje?! Hva med deg

La med stille deg et annet spørsmål. Er dine teologiske standpunkt så viktige at det går på frelsen din løs? Hvis så; hvem har satt deg til dommer over andre mennesker? Hvor henter du dit mandat/fullmakt? Jeg har ennå til gode å se at Gud har sendt noen på jord som skal dømme sin neste i sitt sted. Hvis ikke; hvorfor bruke tid, krefter og gjerne Guds ord på å overbevise at du har rett? Hva oppnås da?

Det er Guds ansvar å gjøre oss enkeltvis til det vitne som Gud selv har satt seg fore. Gud vil ha sin plass til å gjøre sin gjerning i oss og gjennom oss. Martin Luther sa en klok ting, og noe slikt som: Jeg kommer til å få tre overraskelser når jeg kommer til himmelen. Jeg vil være overrasket over å ikke se alle de som jeg trodde var der. Videre ville jeg være overrasket over å se alle de som er der som jeg trodde ikke ville være her. Og at jeg er en av de heldige som er her. Hva med å tørre å vise mer i praksis hva Guds nåde og kjærlighet betyr for deg. Jeg beklager å måtte si dette: Jeg opplever mye av den teologiske debatten/ordskifte mer og mer minner om fravær av Guds vilje.

Kan jeg få gi deg en oppfordring? Istedenfor å argumentere og diskutere om en teologisk problemstilling som du opplever som viktig for deg, heller bruker din tid, krefter og energi på å høre etter hva Gud har på sitt hjerte når det gjelder deg. Våger du å søke Gud? Våg å tilgi dine meningsmotstandere. Jeg tror faktisk Gud har noe på hjertet til deg. Gud venter på deg.

Bjørn K. Valle

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt