Verdidebatt

Biskopene heller bensin på hat-bålet

ISRAEL-PALESTINA: Nå trenger både jøder og arabere støtte og empati. Istedenfor velger ledelsen i DNK å helle bensin på hatbålet. Med det velger DNK å melde seg ut av arbeidet for fred og forsoning.

Utviklingen de siste ukene i Israel skaper stor bekymring og redsel i våre rekker, og blant mange andre i Norge. Våre brødre og søstre i Det hellige land er under et forferdelig angrep rettet mot sivilbefolkningen.

I hundrevis av tilfeller har jøder, jødiske hjem og synagoger blitt lynsjet på en måte som minner oss om pogromer og lignende episoder som det jødiske fellesskapet fortsatt er traumatisert av.

Vi opplever samtidig en eskalering av rasisme og ekstremisme i egne jødiske rekker, som har ført til grusomme angrep mot arabere og likegyldighet for palestinsk lidelse.

Joav Melchior, rabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo

For vanskelig å samarbeide med DNK

For å finne litt håp i et hav av hat og forvirring har vi fulgt med på mange initiativer til dialog, der jøder og arabere nekter å være fiender. De lar ikke konflikten stoppe dialogen – og til tross for store forskjeller i deres narrativ, velger de å lytte til hverandre.

Rabbinere og imamer har patruljert sammen i gatene for å stoppe volden. Arabere og jøder har demonstrert sammen for fred og samarbeid. Der folk ble angrepet går de sammen og deler ut blomster.

Det Mosaiske Trossamfund og Den norske kirke ved Mellomkirkelig råd, opprettet en formell dialoggruppe i 1997. Den har nok fungert litt ujevnt, men dialogen ble opprettholdt, og vi har hatt gode samarbeidsprosjekter og arrangementer sammen.

Etter flere hendelser, i første omgang knyttet til Kirkeuka, Kairosdokumentet, BDS m.m., har dialogen imidlertid vært frosset. Det ble for vanskelig for DMT å ha et fast samarbeid med DNK når de har kommet med uttalelser som vi opplever som demoniserende og hatskapende.

Denne ensidig stemplende retorikken blomstrer nå i Norge, og hjelper med å importere hatet fra Midtøsten hit til våre norske gater.

Den antisemittiske uttalelsen fra NRK-programleder Shaun Matheson tidligere i år, kom ikke ut av det blå. Lignende uttalelser regjerer i dag i mange sosiale medier, spesielt i grupper som «Boikott Israel, fri Palestina».

I Oslos gater har til og med oppfordringer til drap på israelere og jøder kommet frem.

Demoniserende uttalelser fra DNK

Mange av våre medlemmer, spesielt de unge, føler seg redde og bekymret. De skjuler sine davidstjerner av frykt, og opplever at det ikke er noe plass for deres stemmer. Spesielt ikke når de også ønsker å uttrykke sin empati eller støtte med israelere i denne vanskelige tiden.

I oktober 2020 kom det en uttalelse fra bispemøtet som tok oppgjør med holdninger blant kristensionister, som de mener motarbeider forsøk på å skape fred. Biskopene har rett i prinsippet om at ensidig støtte til Israel, uten å lytte til palestinere og uten empati for deres lidelser, heller bensin på bålet og bidrar ikke til noe form for fred.

Vi kunne ønske at DNK også var modig nok til å ta oppgjør med hatretorikk i bevegelser som kjemper for palestinsk sak.

—  Joav Melchior

Vi kunne ønske at DNK også var modig nok til å ta oppgjør med hatretorikk i bevegelser som kjemper for palestinsk sak. DNK har full rett til å støtte palestinerne politisk, men det er sjokkerende og skuffende å se at noen av de mest ensidige, stemplende og demoniserende uttalelsene blir fremmet av ledende biskoper i DNK, og legges ut på deres egne hjemmesider.

De stempler enhver handling fra israelsk side uten plass for empati og nyanser.

Fordømmer biskop Fiskes uttalelse

I en appell biskop Solveig Fiske holdt under en solidaritetsmarkering med folket i Gaza, ga hun knapt plass til kritikk av krigsforbrytelsene på palestinsk side.

Hun uttaler at uskyldige gjøres til mål av Israel. Samtidig problematiserer hun ikke tilstrekkelig hvordan Hamas med viten og vilje retter sine raketter mot sivile israelere.

Ordbruken kan ikke være tilfeldig. I hennes beskrivelse lider palestinerne under israelsk krigsmaskin, okkupasjon, maktutøvelse, undertrykkelse og voldshandlinger – og at dette kun er glimt inn i palestinsk lidelse og israelsk forbrytelse. Samtidig lider israelere under egen okkupasjonspolitikk.

Vi fordømmer på det sterkeste biskop Fiske sin sammenligning mellom naziokkupasjon og den palestinske situasjonen i dag.

—  Joav Melchior

Denne ensidige beskrivelsen fører på ingen måte til fred. Boikott mot en av partnere skaper bare mer skepsis til fred og forsoning. Man bør heller støtte de viktige initiativene som gir plass til alle sidene i denne konflikten. Å velge å se fremover med håp framfor bakover med fordommer og hat.

Vi fordømmer på det sterkeste biskop Fiske sin sammenligning mellom naziokkupasjon og den palestinske situasjonen i dag. Det er ren løgn. Med dette vanhelliger de nazistenes ofre, legitimerer vold mot Israel, delegitimerer enhver støtte til Israel og knuser enhver sjanse for dialog og forsoning.

Hun sier at hun vet at verden har en lang og stygg historie med antisemittisme. Som representant for kirken bærer hun et spesielt ansvar for akkurat denne historien. Det gjør skuffelsen og redselen i våre rekker enda større.

Heller bensin på hatbålet

I denne forferdelige situasjonen trenger både jøder og arabere støtte, medfølelse og empati. Istedenfor velger ledelsen i DNK å helle bensin på hatbålet. Da har DNK valgt å melde seg ut av arbeidet for fred og forsoning, brobygging og dialog.

Vi håper DNK i fremtiden vil velge en mer dialogisk og fredelig retning. Da vil våre dører være åpne for samarbeid. Vi skal uansett fortsette å gi fred en sjanse, fortsette å møte alle som ønsker dialog, som ønsker å lytte til andre og som ønsker å bli hørt.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt