Verdidebatt

La firepartssamarbeid bli valgårets nyord!

KLIMA: Det er spennende at flere partier blir positive til å legge til rette for folkelig involvering i arbeidet for en rettferdig omstilling. Men ikke glem at miljøbevegelsen vil bli med!

I forbindelse med behandlingen av Perspektivmeldingen, foreslår Arbeiderpartiet «et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle». (VL 10.5.21)

Dette er en spennende utvikling i den helt nødvendige grønne omstillingen i Norge!

Som Aps Espen Barth Eide sier, har regjeringen lagt for lite vekt på å involvere arbeidslivets parter i klimapolitikken. Men dette gjelder like mye tidligere regjeringer ledet av Arbeiderpartiet. At Norge står uten en klar plan for en helhetlig omstilling av landet, i 2021, er svært skuffende.

Som Vårt Lands sak løfter, har Danmark kommet mye lengre enn Norge med sitt Klimaråd og klimadialogforum. Men det er ikke mangel på andre gode eksempler, inkludert i Norge.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet , Aled Dilwyn Fisher, Klimarådgiver i Naturvernforbundet

Gode tiltak

I 2019 inngikk daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Oslo-byrådsleder Raymond Johansen en avtale om et rettferdig omstillingsråd for Oslo med sterk deltagelse fra fagbevegelsen.

Begrepet Just Transition («rettferdig omstilling» på norsk) har hatt stor betydning i omstillinger over mange tiår, inkludert for tømmerindustrien under utvidelsen av Redwood nasjonalpark i USA.

Nå er det et nøkkelbegrep for fagforeninger og miljøorganisasjoner over hele verden som jobber med overgangen fra utvinning av fossilt brensel til nye, grønne næringer, hvor både trygge arbeidsplasser og bærekraftig produksjon står i sentrum.

Kanskje dette kan være noe for Høyres grønne nettverk så vel som rødgrønne partier

—  Naturvernforbundet

Den internasjonale fagforeningens rettferdig omstillings-senter har faktisk sine kontorer i Oslo hos LO. Ledet av Samantha Smith, er det mye kompetanse og gode eksempler som kan tas fra senterets arbeid.

Barth Eides forslag er veldig i tråd med MDGs krav om oljekommisjon etter modell fra Tysklands kullkommisjon. I kommisjonen for utfasing av kullkraft, var regionale politikere, forskere, arbeidere og miljøbevegelsen.

Naturens stemme

Dette er noe vi håper Barth Eide, Ap og andre partier tar innover seg: Historien tilsier at det er viktig at trepartssamarbeidet også utvides til miljøbevegelsen (og gjerne andre engasjerte).

Gjennom trepartssamarbeid har Norge utviklet et godt organisert arbeidsliv. Det har (som Barth Eide selv løfter i Vårt Land) også vært viktig i ansvarlig forvaltning av olje- og gassressursene våre. Og måten petroleumsnæringen ble bygget opp og forvaltet – med klare rammer, en aktiv næringspolitikk, og sikring av kompetanser og skatteinntekter i Norge – bør være til inspirasjon for det grønne skiftet.

Vi håper flere politikere og partier vil være positive til Barth Eides forslag

—  Naturvernforbundet

Men det er ikke å legge skjul på at utviklingen i samfunnet stort sett går i feil retning for natur og klima. Barth Eide og andre politikere trenger selvsagt ikke å bli minnet på at vi står overfor klima- og naturkriser uten sidestykke. Nasjonalt har utslippene knapt blitt redusert fra 1990-nivåer, mens naturen bygges ned bit for bit, arter trues som aldri før i menneskehetens historie og Norge har en av de minst sirkulære økonomiene i verden.

Derfor er det viktigere enn noensinne at naturens stemmer sikres en plass i utformingen av den viktigste prosessen Norge må gjennom fremover – særlig når både klima-, natur- og bærekraftsmål skal nås på kort tid.

Valgkamp om rettferdig omstilling

Vi håper flere politikere og partier vil være positive til Barth Eides forslag, sånn som Lene Westgaard-Halle i Høyre tyder på i Vårt Land. Kanskje dette kan være noe for Høyres grønne nettverk så vel som rødgrønne partier, særlig når Høyres landsmøte i helgen skal debattere helt nødvendige forslag om å gjøre endringer i oljeskattesystemet.

Vi håper at firepartssamarbeid for klima og arbeidsplasser kan bli valgårets nyord. Mer samarbeid mellom partier, næringsliv, fagforeninger, miljøbevegelsen og andre klima- og naturengasjerte – som bondeorganisasjoner, Kirken, forskere og andre involvert i allianser som Broen til framtiden – er akkurat det Norge og verden trenger!

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt