Verdidebatt

Vi har bitt det i oss

ARBEIDSMILJØ: Tidligere har jeg tenkt at fordi noen av teologiske grunner ikke aksepterer kvinners prestetjeneste, må vi ikke lage bråk. Sånn skal det ikke være mer.

Hilde Fylling, arbeidsmiljø i DNK, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt