Verdidebatt

Haugejubileet – en feiring av feminisme?

KVINNESYN: Bildet av en 1790-talls predikant som til forveksling ligner en 1970-talls feminist, er fjernt fra den historiske virkeligheten.

OVERFORENKLET: – Lettvint bruk av begreper som «kvinnebevegelse» og «feminisme», gir næring til overforenklede bilder», skriver kronikkforfatteren. Bilde: «Haugianerne» av Adolph Tidemand, 1848
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt