Verdidebatt

Ville dagens biskoper verdsatt en ny vekkelse?

HAUGEJUBILEET: Hans Nielsen Hauge er blitt kalt Den norske kirkes store sønn. Men i hans egen levetid sørget biskop og prost for å få ham fengslet. Hvordan ville dagens biskoper håndtert ham?

Alv Magnus, Hans Nielsen Hauge, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt