Verdidebatt

En respons fra oss «nedenfra»

KIRKELIG ORGANISERING: Vi er glade for at rapporten legger lokal handlekraft til grunn for ledelse av Kirken. Flerfaglige arbeidsfellesskap vil være en god løsning, også for prestene.

Kirkelig organisering, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt