Verdidebatt

Bergstø tilslører SVs abortvedtak

SENABORT: SVs nestleder bør klargjøre hva hun mener om hvordan man skal forholde seg til aborterte fostre som viser seg å være levedyktige.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt