Verdidebatt

Erkjennelsen av å ikke vite

FORSONINGSLÆRE: For en kveker uten et mål om å fatte påskemysteriet, har det vært tankevekkende å følge med på debatten om betydningen av Jesu død.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt