Verdidebatt

Hvem skal oppgjøret involvere?

22. JULI: Ideologien til Breivik eksisterer ikke hos noen demokratisk valgte partier i Norge. Jeg har vanskelig for å forstå hva Ap og AUF konkret ønsker med et oppgjør etter 22. juli.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt