Verdidebatt

Kirkens taushet overfor jødene

JØDEDEPORTASJONEN: Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at kirken var taus da nazistene skritt for skritt avslørte sin uvilje mot jødene.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt