Verdidebatt

Kirkens taushet overfor jødene

JØDEDEPORTASJONEN: Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at kirken var taus da nazistene skritt for skritt avslørte sin uvilje mot jødene.

Torleiv Austad, debatt, kirken og jødedeportasjonen
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt