Verdidebatt

100 håpefulle dager med Joe Biden

INTERNASJONAL POLITIKK: USA går igjen i front for å forsvare den regelbaserte verdensorden. Det er godt nytt for verden, og særlig for småstater som Norge.

Kina og Russland har lenge utfordret regler og normer for samhandling internasjonalt. Og Trumps USA adopterte en klart mer bilateralistisk tilnærming til internasjonal politikk.

Det vil Biden ha slutt på. USAs utenrikspolitikk er tilbake på sporet.

Har tatt på seg ledertrøya

Mens det fortsatt røk fra ruinene i Europa etter andre verdenskrig gikk USA i bresjen for å skape et regelbasert internasjonalt system der rett skulle gå foran makt. Det Trump gjorde sitt beste for å rive ned, går nå Biden i bresjen for å videreutvikle.

Biden har tatt ledertrøya på den internasjonale politiske arenaen etter 100 dager i Det hvite hus. USA har igjen tilsluttet seg Verdens helseorganisasjon, gått inn i Parisavtalen, og forlenget Ny-START-avtalen med Russland om å begrense antall kjernevåpen.

USAs nye president har tatt USA for fullt tilbake i det vestlige verdifellesskapet

—  Hårek Elvenes

Kjernepunktet i USAs nye sikkerhetsstrategi, er å ta tilbake posisjonen i de viktige internasjonale institusjonene og revitalisere landets nettverk av allianser og partnerskap.

USAs fornyede engasjement for den liberale verdensorden, som for øvrig aldri har vært global, er nødvendig i en tid da menneskerettssituasjonen i verden går i gal retning.

USAs utenriksminister Antony Blinken har vært tydelig på utsiktene for demokratiet i deler av Asia, og i særdeleshet overfor Kina om innskrenkingen av grunnleggende friheter i Hong Kong og Xinjiang.

– Vi tror på demokrati, menneskerettigheter, og rettsstaten, understreket den amerikanske utenriksministeren i møte med sin japanske kollega. To allierte land som nå styrker båndene i møte med Kinas fremvekst i Asia.

Hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk

Norges interesser ivaretas i første rekke gjennom allianser og partnerskap med andre land, og institusjoner i det multilaterale systemet. Å bidra til å opprettholde internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer er og blir en hovedlinje i norsk utenrikspolitikk.

Derfor er Norge beskyttet av NATOs sikkerhetsgaranti, derfor har norske bedrifter tollfri tilgang til et europeisk hjemmemarked på 500 millioner innbyggere, og derfor har vi nylig tatt sete i FNs sikkerhetsråd.

Fremskrittspartiet har hevdet at det ikke er i Norges interesse å ha sete i FNs sikkerhetsråd. Det vitner om manglende innsikt i internasjonal problemløsning. Sikkerhetsrådet er det eneste organet med ansvar for fred og sikkerhet som har mandat til å fatte folkerettslige bindende vedtak.

En gryende hindring mot et tillitsfullt samarbeid med vår viktigste allierte er ryddet av veien.

—  Hårek Elvenes

Takk, Biden!

Norge er «en liten nasjon i en farlig verden», for å sitere tidligere utenriksminister Knut Frydenlund. Det er i vår nasjonale interesse å forsvare den regelbaserte verdensorden vi nyter godt av gjennom FN.

Ikke minst er havretten viktig for Norge, og folkeretten er vårt 1. linjeforsvar. Dette er rammeverket i en verdensorden som har ivaretatt vår sikkerhet, velstand og verdier i 70 år.

USAs nye president har tatt USA for fullt tilbake i det vestlige verdifellesskapet. En gryende hindring mot et tillitsfullt samarbeid med vår viktigste allierte er ryddet av veien. Takk Biden!

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt