Verdidebatt

Sammen i bønn for land og folk

PÅSKE: Vi oppfordrer til å be for alle mennesker, om tålmodighet, styrke, helse og nytt mot!

Hans Aage Gravaas, Erhard Hermansen, debatt, påske

Kirkens største og viktigste høytid er spesiell og annerledes også i år. Påskemorgen synger vi «Deg være ære, Herre over dødens makt!»; en seierssang om Kristus som seiret over døden.

Budskapet om Guds kjærlighet og frelse går også denne påsken ut til alle mennesker, enten dagene er gode eller vonde. Selv om vi lever i håpet og i lyset av Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, er det lett å kjenne på uro og tvil i disse underlige dagene.

Men nettopp i en tid hvor mange kjenner på frykt og usikkerhet, minner påskens budskap oss om livskreftene som er sterkere enn døden og som strekker seg inn i evigheten.

Hans Aage Gravaas og Erhard Hermansen, debatt

Pandemien er en belastning for mange, for noen mer enn andre. Folk er trøtte, mismodige og isolerte. De spør: Hvor lenge?

—  Gravaas og Hermansen

Et krevende år

For et drøyt år siden ble hele verden snudd på hodet. Hendelsen i Wuhan i Kina fikk konsekvenser. På kort tid fikk over åtti land bekreftet tilfeller av viruset som alle nå snakker om. Så har viruset spredt seg videre. De fleste land og folkegrupper er nå berørt.

Liv og atferdsmønstre er endret, arbeidsplasser og aktiviteter er stengt ned, mennesker er blitt syke og noen har måttet ta avskjed med kjære venner og slektninger.

Pandemien er en belastning for mange, for noen mer enn andre. Folk er trøtte, mismodige og isolerte. De spør: Hvor lenge?

Det står respekt av lederne

Om belastningen har vært stor for de fleste, har den ikke vært mindre krevende for våre ledere. Til alle døgnets tider har representanter fra regjering og helsemyndigheter stått fram for å gi god og saklig informasjon. Dette for å verne om folks liv og helse. Det må ha kostet!

Hvordan har det vært for Espen Rostrup Nakstad, Camilla Stoltenberg, Bjørn Guldvog, Line Vold, Bent Høie, Erna Solberg og andre? Det står stor respekt for den innsatsen de har utført på vegne av oss alle!

Som ledere for to paraplyorganisasjoner i norsk kristenliv oppfordrer vi våre menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner til å takke for våre ledere og be konkret for dem i påskehøytiden. Be om at de fortsatt må få visdom, kraft og frimodighet i sine viktige oppgaver!

Hvordan har det vært for Espen Rostrup Nakstad, Camilla Stoltenberg, Bjørn Guldvog, Line Vold, Bent Høie, Erna Solberg og andre?

—  Gravaas og Hermansen

Bønn for alle mennesker

Vi oppfordrer til å be for alle mennesker, om tålmodighet, styrke, helse og nytt mot!

Vi oppfordrer også til å be om bedre tider, om at vaksinasjoner må nå ut til befolkningen og at samfunnet må gjenåpnes!

Vi oppfordrer til å be for våre menigheter og forsamlinger! I over ett år har vi opplevd at grunnleggende menneskerettigheter er blitt satt på vent. Vi ønsker igjen å samles for å tilbe Gud – ikke bare alene, men også sammen!

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» (1 Tim 2,1-2).

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt