Verdidebatt

Utfordrende holdninger til inkluderingsarbeidet

DEN NORSKE KIRKE: Mange menigheter frykter kontakten med migranter, og gir ikke rom for andre impulser enn de tradisjonelt norske. DNK må ta slike holdninger på alvor.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt