Verdidebatt

Utfordrende holdninger til inkluderingsarbeidet

DEN NORSKE KIRKE: Mange menigheter frykter kontakten med migranter, og gir ikke rom for andre impulser enn de tradisjonelt norske. DNK må ta slike holdninger på alvor.

MÅ ÅPNE DØRENE: «Man ønsker ikke å inkludere migranter i menigheten. Det vil endre for mye. Disse holdningene må DNK ta på alvor om inkluderingsarbeidet skal lykkes», skriver Alf P. Hagesæther.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt